Thông báo phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 01: Sửa chữa một số hạng mục nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà ăn, nhà để xe của Viện.

Trong tháng 11 năm 2021, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 01: Sửa chữa một số hạng mục nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà ăn, nhà để xe Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tại số 3, phố Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh, TP. Hà Nội.

Nhà cung cấp được lựa chọn là Công ty CPXD Cơ sở Hạ tầng và Thương mại Thái Hà./.

 

Các mục khác