Thông báo: Gói thầu 01: Thi công sửa chữa, sơn lại tường tầng 1, thuộc công trình Sửa chữa nhà khách CBNV và chuyên gia

Trong tháng 7 năm 2022, Trung tâm An toàn Mỏ (đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Công Nghệ Mỏ – Vinacomin) đã ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 01: Thi công sửa chữa, sơn lại tường tầng 1 – Công trình Sửa chữa nhà khách CBNV và chuyên gia thuộc Trung tâm An toàn Mỏ tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nhà cung cấp được lựa chọn là Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đông Hà./.

 

Các mục khác