Thông báo phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 01: Sửa chữa sân tennis

Trong tháng 12 năm 2021, Trung tâm An toàn Mỏ (đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Công Nghệ Mỏ – Vinacomin) đã ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 01: Sửa chữa sân tennis thuộc Trung tâm An toàn Mỏ tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nhà cung cấp được lựa chọn là Công ty TNHH đầu tư kinh doanh Việt Đức./.

Các mục khác