Thông báo: Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 02: Sửa chữa, thay thế mái tôn thuộc công trình sửa chữa nhà 2 tầng Trung tâm An toàn Mỏ.

Trong tháng 8 năm 2022, Trung tâm An toàn Mỏ (đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Công Nghệ Mỏ – Vinacomin) đã ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 02: Sửa chữa, thay thế mái tôn thuộc công trình sửa chữa nhà 2 tầng Trung tâm An toàn Mỏ, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nhà cung cấp được lựa chọn là Công ty TNHH tư vấn mỏ Uông Bí, có địa chỉ tại Tổ 34 khu 6, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh./.