Thông báo quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 01: Thi công sửa chữa một số hạng mục Khu Sản xuất và Thực nghiệm Uông Bí của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ

Trong tháng 11 năm 2021, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 01: Thi công sửa chữa một số hạng mục Khu Sản xuất và Thực nghiệm Uông Bí của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tại Trưng Vương – Uông Bí- Quảng Ninh.

Nhà cung cấp được lựa chọn là Công ty TNHH Tư vấn mỏ Uông Bí./.

Các mục khác