Thông báo quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 01: Thi công sửa chữa nhà khách 2 tầng, nhà ăn và bếp

Trong tháng 12 năm 2021, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 01: Thi công sửa chữa nhà khách 2 tấng, nhà ăn và bếp thuộc Trụ sở làm việc của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin tại Quang Trung Uông Bí – Quảng Ninh

Nhà cung cấp được lựa chọn là Công ty CP Xây dựng và Thương mại  Thiên Phong ./.

Các mục khác