TKV: Kiên định mục tiêu tăng trưởng xanh

Giai Ä‘oạn 2021-2025, Tập Ä‘oàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ triển khai 5 phÆ°Æ¡ng án bảo vệ môi trÆ°á»ng tổng