Trung tâm An toàn Mỏ: Hội nghị Sơ kết Quý II và 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch Quý III năm 2022

Ngày 30/6/2022, Trung tâm An toàn Mỏ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Quý II và 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch Quý III năm 2022, ông Đào Hồng Quảng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, ông Lưu Văn Thực, Phó Viện Trưởng Viện KHCN Mỏ đồng tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Ảnh: Nguyễn Thế Tiến

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, sự cạnh tranh của các đối tác trong và ngoài ngành, bằng sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo các cấp và sự đoàn kết của tập thể CBCNV, Trung tâm đã thực hiện tốt, hoàn thành vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Doanh thu 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 21,7 tỷ đồng (đạt 39,5 kế hoạch năm 2022 – 54,8 tỷ đồng) và bằng 107,3% cùng kỳ năm 2021 (20,221 tỷ đồng); Đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV được duy trì, đảm bảo.

Về phương phướng, nhiệm vụ kế hoạch Quý III năm 2022, Trung tâm sẽ tập trung đẩy nhanh công tác lấy mẫu than, mẫu khí tại các đơn vị sản xuất; Phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề tài, nhiệm vụ được giao; Chủ động, bám sát thị trường, tìm kiếm công việc mới… Sắp xếp nhân lực hợp lý; Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV…

Ông Đào Hồng Quảng Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ảnh: Nguyễn Thanh Thủy

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đào Hồng Quảng Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm đã đạt được, đồng  thời khẳng định, sự tăng trưởng, phát triển và những kết quả đạt được của Trung tâm có vai trò rất quan trọng đối với Viện. Trong thời gian tới, ông Đào Hồng Quảng đề nghị Trung tâm tiếp tục phát huy lợi thế hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đặc biệt cần nghiên cứu, bám sát, nắm bắt thị trường, thích nghi với điều kiện, tình hình mới./.

Đ.L

Các mục khác