Trung tâm An toàn Mỏ: Hội nghị Sơ kết Quý II và 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch Quý III năm 2023

Ngày 19/6/2023, Trung tâm An toàn Mỏ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Quý II và 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch Quý III năm 2023. Tham dự Hội nghị về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có ông Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; về phía Trung tâm An toàn Mỏ có các thành viên Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm.

Toàn cảnh Hội nghị

Ảnh: Trần Đình Mậu

Trong Quý II và 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu của Trung tâm dự kiến đạt 19,7 tỷ đồng, đạt 37,3% kế hoạch năm; đời sống vật chất, tinh thần, thu nhập của CBCNV được duy trì, đảm bảo. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã thực hiện xong thủ tục để tiến tới chỉ định hoạt động thử nghiệm sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp; thực hiện xong việc đánh giá năng lực thực tế trong hoạt động thử nghiệm đối với các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn theo nghị định 107/2016/NĐ-CP. Thiết lập hệ thống đánh giá sự phù hợp theo ISO/IEC 17065 đảm bảo hoạt động chứng nhận sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chuẩn Quốc gia; Trung tâm đã được Ủy Ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia chỉ định kiểm định phương tiện đo lường theo yêu cầu của Nghị định 105 v.v …

Phương phướng, nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm Quý III năm 2023 Trung tâm đề ra là: Thực hiện tốt nhiệm vụ  tư vấn về công tác an toàn cho các đơn vị sản xuất than hầm lò trong Tập đoàn TKV; tiếp cận thị trường trong và ngoài ngành, tìm kiếm việc làm thuộc các loại hình công việc như: Siêu âm mối hàn, đánh giá sự phù hợp của thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phòng nổ, kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo và các loại hình công việc khác mà Trung tâm có thế mạnh; sắp xếp nhân lực hợp lý; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV…

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Đào Hồng Quảng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ảnh: Trần Đình Mậu

Phát biểu tại Hội nghị, Viện trưởng Đào Hồng Quảng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Viện trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, trong thời gian tới, Trung tâm cần tiếp tục phát huy thế mạnh, bám sát tình hình thực tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư trang thiết bị, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV… hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 mà Viện đã giao./.

Đ.L

Các mục khác