Viện KHCN Mỏ tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid 19, ngày 23/7/2021, lần đầu tiên Viện KHCN Mỏ tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở “Nghiên cứu lựa chọn giải pháp thoát nước phù hợp nhằm nâng cao mức độ an toàn cho các mỏ than hầm lò khai thác phía dưới moong lộ thiên của TKV” theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Hội đồng KHCN của đề tài được thành lập theo Quyết định số 415/QĐ-VKHCNM,ngày 07/7/2021 gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch; TS. Nhữ Việt Tuấn (Phó Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ) làm Phó Chủ tịch; TS. Nguyễn Bách Thảo (Trường Đại học Mỏ – Địa chất) – Phản biện 1; ThS. Đặng Hồng Thắng (Viện KHCN Mỏ) – Phản biện 2.

– Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

– Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin.

– Chủ nhiệm đề tài – ThS. Nguyễn Hữu Huấn

Hiện nay, một số mỏ than vùng Quảng Ninh đang khai thác hầm lò dưới các moong lộ thiên với quy mô lớn, điều kiện địa chất thủy văn phức tạp. Để đảm bảo an toàn cho khai thác hầm lò phía dưới, cần thiết phải có các giải pháp chủ động nhằm hạn chế ảnh hưởng của nước tích đọng trong moong lộ thiên đến công tác khai thác hầm lò bên dưới. Chính vì vậy, việc thực hiện đề tài này là cần thiết và cấp bách.

Được sự phân công, giao nhiệm vụ của Tập đoàn TKV, trong thời gian qua, nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành nghiên cứu và hoàn thiện một số nội dung chính bao gồm:  1. Tổng quan công tác tháo khô mỏ đảm bảo cho quá trình khai thác hầm lò trên thế giới và ở Việt Nam; 2. Khảo sát, tổng hợp điều kiện địa chất thủy văn và các giải pháp tháo nước đã áp dụng tại mỏ Núi Béo, Khe Chàm II – IV; 3. Quan trắc dao động mực nước ngầm bằng đầu đo kỹ thuật số tự động, mô phỏng quá trình vận động của nước đến mỏ hầm lò bằng mô hình số cho mỏ Núi Béo; 4. Phân tích, đánh giá, dự báo nguy cơ mất an toàn do ảnh hưởng của nước mặt, nước dưới đất đối với các hoạt động đào lò và khai thác tại mỏ Núi Béo; 5. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của các đối tượng chứa nước đến hoạt động đào lò và khai thác tại các mỏ than hầm lò khai thác dưới moong lộ thiên vùng Quảng Ninh.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu lựa chọn giải pháp giảm thiểu nước tích đọng trong moong và tháo khô mỏ an toàn, hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng của nước đến hoạt động khai thác than của các mỏ hầm lò phía dưới moong lộ thiên.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng KHCN đã cùng trao đổi, phân tích và đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó, nhận định nhóm thực hiện đề tài đã bám sát và hoàn thành đầy đủ, đảm bảo chất lượng các nội nghiên cứu đề ra. Đề tài được nhóm thực hiện đầu tư nghiên cứu, chi tiết, thông tin phong phú, có hàm lượng khoa học, đáng tin cậy, cách trình bày rõ ràng, khoa học, logic,.. …Tuy nhiên, nhóm thực hiện cần bổ sung thêm một số thông tin chỉnh sửa, hoàn thiện. Hội đồng KHCN thống nhất nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài ở cấp cơ sở.

Những ý kiến của Hội đồng nghiệm thu là cơ sở để nhóm thực hiện đề tài bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình Tập đoàn TKV phê duyệt./.

Đ.L

Các mục khác