Viện Khoa học Công nghệ Mỏ: Họp Giao ban tháng 03/2023

Ngày 13/03/2023, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức họp giao ban điều hành SXKD tháng 03/2023.

Tham gia Cuộc họp có Ban Giám đốc Viện; Ban Giám đốc các đơn vị thành viên; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng ban Nữ công; Bí Thư ĐTN và trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Viện, Viện trưởng Đào Hồng Quảng chủ trì Cuộc họp.

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng – Đào Hồng Quảng chủ trì Cuộc họp

Mở đầu Cuộc họp, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Đào Hồng Quảng đã rà soát lại tình hình nghiên cứu, triển khai hoạt động KHCN, SXKD của từng phòng ban đơn vị đồng thời chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm, các bộ phận có liên quan lên kế hoạch triển khai các hoạt động sẽ diễn ra trong tháng ba và tháng tư (Đại hội Công đoàn Viện KHCN Mỏ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Đại hội Cổ đông – Công ty CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ; …)

Cũng tại Cuộc họp, đại diện lãnh đạo nhiều phòng ban, đơn vị đã báo cáo tình hình kế hoạch doanh thu, tiền lương và những khó khăn vướng mắc còn tồn tại, cùng nhau trao đổi tìm giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phó Viện trưởng Lưu Văn Thực phát biểu chỉ đạo tại Cuộc họp: Các phòng ban cần chủ động, làm đến đâu dứt điểm đến đó; Có kế hoạch rõ ràng, cụ thể, chính xác ngay từ những công đoạn đầu tiên; …

Phó Viện trưởng Nhữ Việt Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Cuộc họp: Các phòng ban cần xây dựng kế hoạch công việc dài hạn; Trong công tác thủ tục hành chính cần xây dựng quy chuẩn chung để triển khai thực hiện nhằm tiết giảm thời gian, công sức; Đối với những mảng công việc mới các cán bộ cần thường xuyên trao đổi, học hỏi, rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ …

Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư – Phạm Văn Quân phát biểu tại Cuộc họp

Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Máy & Thiết bị Mỏ – Đoàn Ngọc Cảnh phát biểu tại Cuộc họp

Trưởng phòng Nghiên cứu Chế biến  Than – Khoáng sản – Nguyễn Văn Minh phát biểu tại Cuộc họp

Giám đốc Công ty CP Phát triển Công nghệ & Thiết bị Mỏ – Phạm Quang Hường phát biểu tại Cuộc họp

Trưởng phòng Tổ chức Hành chính – Vũ Thái Nam phát biểu tại Cuộc họp

Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cán bộ tham dự họp, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Đào Hồng Quảng kết luận chỉ đạo: Các Phó Viện trưởng bám sát tình hình thực tế, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo; Các phòng ban phải phối hợp chặt chẽ với nhau, tập trung tối đa sức mạnh, đẩy nhanh tiến độ để triển khai và hoàn thành dứt điểm các hợp đồng, đề tài, dịch vụ; Đối với công tác đầu tư phải nghiên cứu, khảo sát kỹ trước khi triển khai thực hiện để đạt hiệu quả, tránh rủi ro, lãng phí…CBCNV cần học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tình hình thực tế…./.

Đ.L

Các mục khác