Viện Khoa học Công nghệ Mỏ: Họp giao ban tháng 05/2023

Ngày 29/05/2023, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức họp giao ban tháng 5/2023. Tham dự Cuộc họp có các thành viên Ban Giám đốc Viện; Ban Giám đốc các đơn vị thành viên và trưởng phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Viện, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Đào Hồng Quảng chủ trì Cuộc họp.

Quang cảnh tại Cuộc họp

Tại Cuộc họp, các đồng chí Phó Viện Trưởng đã báo cáo tình hình, kế hoạch thực hiện cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện đề tài, hợp đồng, nhiệm vụ khoa học công nghệ của các phòng ban, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách. Theo đó, các đồng chí Phó Viện trưởng cho rằng một số phòng cần đổi mới, sáng tạo, phát huy năng lực, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đóng góp chia sẻ của các cán bộ tham dự họp, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Đào Hồng Quảng đã giải đáp những khó khăn vướng mắc đồng thời chỉ đạo các phòng ban bám sát tình hình thực tế, xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành; Các phòng chuyên môn cần xây dựng kế hoạch doanh thu hàng quý, kịp thời báo cáo tình hình hoạt động, những khó khăn vướng mắc một cách khoa học, rõ ràng, cụ thể để lãnh đạo Viện có cơ sở giải quyết, tháo gỡ; Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với nhau nghiên cứu, khảo sát trước khi triển khai công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBVC, đáp ứng tình hình thực tế; Có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm …/.

Đ.L

Các mục khác