Viện Khoa học Công nghệ Mỏ: Họp Giao ban tháng 12/2022

Ngày 28/11/2022, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức họp giao ban, gấp rút hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch SXKD tháng 12 và cả năm 2022.

Tham gia cuộc họp có Ban Giám đốc Viện, Ban Giám đốc các đơn vị thành viên; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng ban Nữ Công; Bí Thư ĐTN và trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Viện, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng – Đào Hồng Quảng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, trong những tháng qua, hoạt động SXKD của Viện diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ số về doanh thu của một số phòng và khối Viện đạt thấp. Các phòng ban phải đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch để về đích.

Phó Viện trưởng – Nhữ Việt Tuấn chỉ đạo tại Hội nghị

Phó Viện trưởng – Lưu Văn Thực chỉ đạo tại Hội nghị

Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cán bộ tham dự họp, Viện trưởng – Đào Hồng Quảng chỉ đạo: Trong điều kiên thời gian gấp rút, khối lượng công việc còn nhiều, các phòng ban đơn vị phải phân công rõ nhiệm vụ để triển khai công việc đồng bộ, kịp thời; Thay đổi tư duy, thích ứng với điều kiện thực tế, hoàn thiện dứt điểm các thủ tục hợp đồng, thanh quyết toán … đúng hạn; Các Phó Viện trưởng rà soát lại kế hoạch và khối lượng công việc của từng đơn vị, phòng ban được phân công phụ trách để đôn đốc thực hiện đảm bảo kịp tiến độ…xây dựng kịch bản kế hoạch tiền lương cụ thể đến tháng 3/2023 và hết năm 2023; Tập thể CBCNV cùng đoàn kết, tập trung tối đa sức mạnh, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.

Đ.L

 

Các mục khác