Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tổ chức họp giao ban đầu năm mới Quý Mão 2023

Ngày 30/01/2023 (tức ngày 09/01 Tết Quý Mão – 2023), Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức họp giao ban trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023.

Tham gia cuộc họp có Ban Giám đốc Viện, Ban Giám đốc các đơn vị thành viên; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng ban Nữ Công; Bí Thư ĐTN và trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Viện, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng – Đào Hồng Quảng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh Cuộc họp giao ban đầu năm 2023

Nhìn chung, tình hình vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại các đơn vị, phòng ban trong toàn Viện đã diễn ra trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Tại cuộc họp, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng – Đào Hồng Quảng đã rà soát lại tình hình nghiên cứu, triển khai hoạt động KHCN, SXKD của từng phòng ban đơn vị. Theo đó, năm 2022, Viện KHCN Mỏ đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đời sống việc làm và tiền lương của CBCNVC được duy trì ổn định.

Phó Viện trưởng – Lưu Văn Thực phát biểu tại cuộc họp

Phó Viện trưởng – Nhữ Việt Tuấn phát biểu tại cuộc họp

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp, phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng – Đào Hồng Quảng chỉ đạo: Các phòng ban đơn vị cần lập kế hoạch triển khai thực hiện công việc ngay từ những ngày đầu năm mới đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tế; Có kế hoạch quản lý tài chính, chi tiêu tiết kiệm; Các đồng chí Phó Viện trưởng, trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ chỉ đạo, phân công nhiệm vụ đúng chuyên môn; Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài ngành, tìm kiếm việc làm… Tập thể CBCNV đoàn kết, tập trung tối đa sức mạnh, triển khai hoạt động sản xuất đầu năm mới với khí thế sôi nổi, quyết tâm hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ 2023./.

Đ.L

Các mục khác