Viện Khoa học Công nghệ Mỏ: Tổng kết công tác Quý IV, cả năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023

Sáng ngày 03/01/2022, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, tổng kết công tác Quý IV, cả năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 với sự tham gia của Ban Giám đốc Viện, Ban Giám đốc các đơn vị thành viên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Bí Thư ĐTN và trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Viện, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng – Đào Hồng Quảng chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, năm 2022 trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, chính trị thế giới, sự ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19, Ban Lãnh đạo Viện đã có những biện pháp chỉ đạo phù hợp, sát cánh cùng tập thể CBCNV thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của năm. Đời sống, việc làm của người lao động được duy trì, phát triểm ổn định.

Viện đã chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, nhiệm vụ KHCN đúng tiến độ, nâng cao chất lượng; Kết quả nghiên cứu, sản phẩm của các đề tài được thử nghiệm trong thực tế và được các đơn vị sản xuất đón nhận, đưa vào áp dụng.  Cụ thể là doanh thu toàn Viện Quý IV năm 2022 đạt 116,37 tỷ đồng, đạt 73% KH năm (160 tỷ đồng), doanh thu toàn Viện năm 2022 đạt 211,566 tỷ đồng, đạt 132% KH năm, bằng 90% cùng kỳ năm 2021 (234,59 tỷ đồng).

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Viện sẽ tập trung phát triển nghiên cứu khoa học, đề xuất các đề tài, dự án KHCN có tính ứng dụng thực tiễn cao phục vụ sản xuất. Nghiên cứu, phát triển các lĩnh vực hoạt động có thế mạnh và các lĩnh vực đã có sự ổn định; Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của thị trường; Chủ động tiếp cận thị trường, tăng cường mở rộng quan hệ với các đơn vị trong và ngoài ngành, tìm kiếm nguồn việc làm mới; Quan tâm, chăm lo, nâng cao đời vật chất, tinh thần cho CBCNV…

Ông Nhữ Việt Tuấn, Phó Viện trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, cùng chung quan điểm, các Phó Viện trưởng, cho rằng bước sang năm 2023 khi nhu cầu về sản lượng than trong nước được dự báo tăng cao, điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, nhu cầu ứng dụng tin học hóa, tự động hóa trong sản xuất cũng sẽ tăng cao, đó là cơ hội và thách thức đối với các cán bộ làm công tác nghiên cứu, tư vấn khoa học trong ngành Than nói chung và cán bộ Viện nói riêng. Để đáp ứng yêu cầu thực tế, các Phó Viện trưởng đề nghị các CBCNV nỗ lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, các phòng ban, đơn vị phối hợp với nhau tốt hơn nữa để cùng triển khai công việc đạt hiệu quả v.v.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Đào Hồng Quảng biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCNVC trong năm 2022, đặc biệt là sự nỗ lực vượt bậc của hai đơn vị thành viên (Công ty CP Phát triển Công nghệ & Thiết bị Mỏ; Trung tâm An toàn Mỏ) và một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Viện. Bước sang năm 2023, trước những khó khăn, thách thức và những thuận lợi nhất định, Viện trưởng yêu cầu mỗi tập thể, cá nhân cần nghiêm túc, phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức tổng hợp để đáp ứng nhu cầu thực tế. Các Phó Viện trưởng và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị cần sát sao, phân công nhiệm vụ, bố trí nhân lực phù hợp, đúng chuyên môn, làm đến đâu dứt điểm đến đó, đoàn kết cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao… ./.

Đ. L

 

Các mục khác