Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2022

Ngày 07/1/2022 Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2022. Về dự Hội nghị có các cán bộ, lãnh đạo đại diện Vụ Khoa học Công nghệ – Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tầng 3 – Viện KHCN Mỏ

Năm 2021, Viện KHCN Mỏ – Vinacomin thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, dịch vụ kỹ thuật và các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sự cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường. Tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, tạo điều kiện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, sự tin tưởng, hợp tác của các đơn vị trong và ngoài ngành, sự đồng thuận của toàn thể CBCNV và sự chuẩn bị tốt từ đầu năm Viện đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Viện đã đặc biệt chú trọng đến hoạt động nghiên cứu khoa học, có nhiều công trình đáp ứng thực tế yêu cầu sản xuất, khẳng định vị thế là một đơn vị đầu ngành trong công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn thiết kế mỏ và chuyển giao công nghệ của Tập đoàn TKV.  Việc làm, đời sống của người lao động được duy trì ổn định và nâng cao.

Ông Đào Hồng Quảng, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, diễn biến của dịch bệnh COVID-19 tiếp tục phức tạp. Viện đặt ra mục tiêu tiếp tục duy trì, phát triển, đẩy mạnh và mở rộng các mặt hoạt động, nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ mới vào thực tế sản xuất, góp phần cùng các đơn vị nâng cao hiệu quả, năng suất và an toàn lao động với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”.  Tập trung phát triển nghiên cứu khoa học, đề xuất các đề tài, dự án KHCN có tính ứng dụng thực tiễn cao phục vụ sản xuất . Chủ động tiếp cận thị trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện, tăng sức cạnh tranh để tìm kiếm công việc; Quan tâm, chăm lo, nâng cao đời vật chất, tinh thần cho CBCNV…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; các báo cáo tham luận của một số đơn vị tiêu biểu…Thông qua danh sách cán bộ dự Hội nghị người lao động cấp Tập đoàn năm 2021; Hội nghị tiến hành lấy phiếu thăm dò tín nhiệm cán bộ quản lý năm 2021, bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 -2024; …

Trưởng phòng Nghiên cứu CN Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ – Đinh Văn Cường trình bày tham luận tại Hội nghị

Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ – Phạm Quang Hường trình bày tham luận tại Hội nghị

Trưởng phòng Kinh tế Dự án – Nguyễn Thành Nam trình bày tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại  Hội nghị, Thành viên HĐTV Tập đoàn TKV, Nguyên Viện trưởng Viện KHCN Mỏ –  Nguyễn Anh Tuấn đã biểu dương, chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao các kết quả, thành tích trong năm 2021 mà Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã đạt được trong điều kiện khó khăn. Thành viên HĐTV Tập đoàn TKV Nguyễn Anh Tuấn khẳng định Viện KHCN Mỏ là một trong những đơn vị chủ lực của Tập đoàn TKV trong công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Trong năm 2022, để duy trì và khẳng định vị thế của mình, tập thể CBCNVC Viện cần tận dụng thời cơ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và các chương trình phát triển của Tập đoàn TKV để nghiên cứu đề xuất các đề tài, nhiệm vụ KHCN gắn liền với thực tiễn sản xuất và có tính đột phá; Quan tâm thu hút, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất phòng thí nghiệm … để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thực tế; Chăm lo tốt đời sống cho cán bộ công nhân viên ….

Thành viên HĐTV Tập đoàn TKV, Nguyên Viện trưởng Viện KHCN Mỏ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của cấp trên, ông Đào Hồng Quảng, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ khẳng định trong năm 2022 tập thể CBCNV Viện sẽ đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, xây dựng và phát triển Viện KHCN Mỏ phát triển vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của Tập đoàn Công nghiệp Than _ Khoáng sản Việt Nam.

Viện trưởng Viện KHCN Mỏ Đào Hồng Quảng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân đã được nhận bằng khen, danh hiệu thi đua của UBQLV Nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, Viện Khoa học Công nghệ mỏ và Công đoàn Viện vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Thành viên HĐTV Tập đoàn TKV – Nguyễn Anh Tuấn trao bằng khen, danh hiệu thi đua của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Viện trưởng Viện KHCN Mỏ Đào Hồng Quảng trao cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021

Chủ tịch Công đoàn Viện KHCN Mỏ – Vũ Thái Nam trao cờ cho cáctập thể có thành tích xuất sắc phong trào công nhân viên chức lao động năm 2021

Đ.L

 

Các mục khác