Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng định mức hao hụt bốc dỡ than nhập khẩu”

Ngày 19/7/2022, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng định mức hao hụt bốc dỡ than nhập khẩu” do Viện KHCN Mỏ chủ trì thực hiện. Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Dũng chủ trì Hội nghị.

ThS. Nguyễn Hữu Nhân trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của các ban chuyên môn, các đơn vị kho vận, sàng tuyển, chế biến, kinh doanh than … thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Hiện nay, trong quá trình nhập khẩu than từ nước ngoài về TKV việc bốc dỡ than từ tàu biển xuống các phương tiện thủy, vận chuyển than từ cảng dỡ hàng đến các bến thủy nội địa và bốc dỡ từ các bến thủy nội địa lên bờ luôn xảy ra tình trạng rơi vãi, hao hụt than. Tuy nhiên, TKV chưa có các số liệu tổng hợp thống kê và định mức về tỷ lệ chênh lệnh/hao hụt khi nhập khẩu than. Để thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành nhập khẩu than cũng như làm cơ sở xây dựng kế hoạch, quản lý định mức và quản trị chi phí tại các đơn vị việc xây dựng định mức chênh lệch/hao hụt ở các công đoạn bốc dỡ than nhập khẩu than trong TKV là cần thiết. Năm 2020, Tập đoàn TKV đã giao cho Viện KHCN Mỏ chủ trì thực hiện nhiệm vụ này.

Tại Hội nghị, đại diện Viện KHCN Mỏ đã trình bày báo cáo tóm tắt về những nội dung nghiên cứu chính để xây dựng định mức hao hụt bốc dỡ than nhập khẩu bao gồm: Tổng quan về chênh lệch/hao hụt khối lượng than bốc dỡ và vận chuyển than nhập khẩu; Hiện trạng công tác quản lý nhập khẩu than trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và mô hình tổ chức sản xuất tại các đơn vị; Xây dựng định mức chênh lệch/ hao hụt các công đoạn trong quá trình tiếp nhận than nhập khẩu của TKV; Tổng hợp bộ định mức chênh lệnh/hao hụt than cho các công đoạn bốc dỡ, vận chuyển than nhập khẩu của TKV.

Trên cơ sở những báo cáo của đơn vị chủ trì thực hiện, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến nhận xét, đánh giá, góp ý.  Kết quả làm việc tại Hội nghị là cơ sở để Viện KHCN Mỏ hoàn thiện trước khi trình Tập đoàn phê duyệt./.

Đ.L

Các mục khác