Chào mừng 60 năm Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/05/1963-18/05/2023: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ là đơn vị trực thuộc Tâp đoàn TKV, có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ, đưa các tiến bộ KHKT vào trong thực tiễn sản xuất, từ khi thành lập, tập thể Viện KHCN Mỏ đã luôn cố gắng, nỗ lực nghiên cứu, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học có kỹ năng và kiến thức tốt, xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật, tiềm lực khoa học công nghệ ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của ngành Than – Khoáng sản Việt Nam.

Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV trao thưởng  cho Viện vì có thành tích hoàn thành mục tiêu thi đua áp dụng công nghệ kỹ thuật CGH hạng nhẹ và CGH trong đào lò

Trong thời gian qua, Viện đã triển khai thực hiện nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tập đoàn và hàng trăm hợp đồng khoa học công nghệ với các đơn vị sản xuất. Các đề tài, công trình nghiên cứu của Viện đều hướng tới giải quyết các vấn đề nổi cộm của thực tế sản xuất, đưa ra các giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, nâng cao mức độ an toàn trong sản xuất. Kết quả của hầu hết các đề tài, công trình do Viện thực hiện đều được áp dụng vào thực tiễn sản xuất mang lại hiệu quả, được các đơn vị đón nhận, được hội đồng khoa học các cấp đánh giá cao.

Hội đồng Khoa học Bộ Công Thương, nghiệm thu Dự án SXTN “Hoàn thiện các giải pháp công nghệ xử lý bờ trụ mỏ than Na Dương đảm bảo an toàn cho các công trình trên bề mặt và khai thác xuống sâu” do Viện thực hiện

Những năm gần đây, Viện đã thực hiện hàng trăm đề tài và dự án, hợp đồng dịch vụ khoa học kỹ thuật các cấp. Trong đó có thể kể đến các đề tài như: Thiết kế chế tạo máy rửa cánh vuông, sản phẩm nghiên cứu của đề tài là máy rửa cánh vuông MRCV 2284 đã được áp dụng thử nghiệm tại Nhà máy tuyển Tân Rai (Lâm Đồng), kết quả áp dụng đã khẳng định khả năng làm chủ công nghệ chế tạo thiết bị, thay thế hàng nhập ngoại; Đề tài nghiên cứu giải pháp chống giữ, duy trì ổn định đường lò trong quá trình khai thác ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, đã đề xuất và xây dựng 15 giải pháp kỹ thuật công nghệ đồng thời đưa vào áp dụng tại lò xuyên vỉa vận tải mức +0 khu giếng Vàng Danh – Công ty than Vàng Danh; Dự án sản xuất thực nghiệm hoàn thiện công nghệ xử lý bờ trụ mỏ than Na Dương, kết quả áp dụng thử nghiệm cho thấy các công trình trên bề mặt, xuống sâu, khu vực bờ trụ, đặc biệt là Nhà máy Nhiệt điện Na Dương được đảm bảo an toàn và nâng cao mức độ ổn định, đáp ứng yêu cầu về sản lượng bóc đất đá theo kế hoạch của mỏ, nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm giá thành bóc đất đá bờ trụ.

Tham gia Hội thảo hướng dẫn áp dụng quy trình kỹ thuật công nghệ trong khai thác than hầm lò” do Tập đoàn TKV tổ chức

Năm 2023, Viện tiếp tục nghiên cứu triển khai các đề tài, dự án KHCN các cấp và  hàng chục hợp đồng dịch vụ, chuyển giao KHCN gồm các hợp đồng, dự án về duy trì sản xuất mỏ; Các dự án mở rộng nâng công suất mỏ lộ thiên, hầm lò; Hướng dẫn áp dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ đào lò than bằng máy combai EBH-45; Lập báo cáo NCKT dự án đầu tư thiết bị, giàn mềm, giá khung thủy lực; Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn mỏ, quan trắc dịch động và đề xuất giải pháp nâng cao ổn định bờ mỏ, bãi thải cho các đơn vị; Kiểm toán năng lượng, tư vấn các công trình tự động hóa; Kiểm định thiết bị phòng nổ, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp, lấy mẫu, phân tích tính tự cháy của than, xác định độ chứa khí, thoát khí, bảo trì hệ thống quan trắc; Sản xuất và cung ứng manhêtit cho các nhà máy tuyển than; Bồi dưỡng kỹ thuật công nghệ khai thác – an toàn mỏ hầm lò cho học sinh của Trường Cao đẳng TKV và công nhân các mỏ than hầm lò v.v.

Hội đồng khoa học Viện, nghiệm thu đề tài cấp TKV “Nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ nhằm chống giữ duy trì ổn định đường lò”

Trong chặng đường thực hiện kế hoạch phát triển khoa học công nghệ những năm tiếp theo, Viện KHCN Mỏ sẽ tiếp tục quan tâm đề xuất, nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ KHKT vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn cho sản xuất, góp phần xây dựng ngành công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ngày càng phát triển./.

Đ.L

Các mục khác