Chi bộ Nghiệp vụ I tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 28 tháng 10 năm 2022, Chi bộ Nghiệp vụ I đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Dự Đại hội, về phía Đảng ủy Viện KHCN Mỏ có đồng chí Nhữ Việt Tuấn – Ủy viên BCH Đảng ủy Viện, Phó Viện trưởng; đồng chí Vũ Thái Nam – Ủy viên BCH Đảng ủy Viện, TP. Tổ chức Hành chính cùng 15/16 đồng chí đảng viên trong toàn Chi bộ thuộc phòng Tổ chức Hành chính, phòng Quản lý Khoa học & HTQT.

Theo báo cáo Chính trị được trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022 vừa qua Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của Đảng ủy Viện, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn – Tham gia xây dựng, kiện toàn về công tác tổ chức cán bộ; Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý, điều hành phù hợp với tình hình thực tế; Thực hiện các quy định về công tác văn thư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý khoa học …  Công tác xây dựng chi bộ luôn được quan tâm và kiện toàn. Công tác chính trị tư tưởng được giữ vững. Tập thể Chi bộ là một khối đoàn kết gắn bó, có lối sống trong sạch, lành mạnh, đảng viên trong Chi bộ luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác, tích cực tham gia các công tác xã hội, đoàn thể, luôn giữ vững lập trường tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Nghiệp vụ I phấn đấu tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện, chủ trương của Tập đoàn và của Viện, quán triệt, thấm nhuần và biến các Nghị quyết của Đảng thành hành động; Phấn đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác tổ chức cán bộ; Sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý,điều hành; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Quản lý khoa học;.. tiếp tục thực hiện phương châm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã tín nhiệm bầu cấp ủy Chi bộ Nghiệp vụ I nhiệm kỳ 2022-2025, gồm 3 đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư và chi ủy viên. Đồng chí Phạm Chân Chính, TP. Quản lý Khoa học & HTQT được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025./.

Đ.L

Các mục khác