Chi bộ Nghiệp vụ II tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 28 tháng 10 năm 2022, Chi bộ Nghiệp vụ II đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 với sự tham dự của 10/11 đồng chí đảng viên trong toàn Chi bộ thuộc phòng Kế hoạch và Kế toán của Viện.

Theo báo cáo Chính trị được trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022 vừa qua Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của Đảng ủy Viện, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn – Thực hiện công tác kế hoạch, giá thành, vật tư, tài sản, công cụ dụng cụ, thương thảo ký kết hợp đồng, thanh quyết toán các công trình, hợp đồng; Đầu tư xây dựng cơ bản, tư vấn xây dựng; Thực hiện công tác kế toán tài chính và thanh tra, kiểm toán… Công tác xây dựng Chi bộ luôn được quan tâm và kiện toàn. Công tác chính trị tư tưởng được giữ vững. Tập thể Chi bộ là một khối đoàn kết gắn bó, có lối sống trong sạch, lành mạnh, đảng viên trong Chi bộ luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác, tích cực tham gia các công tác xã hội, đoàn thể, luôn giữ vững lập trường tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Nghiệp vụ II phấn đấu tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện, chủ trương của Tập đoàn và của Viện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cụ thể là: Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vận dụng kip thời các chính sách chế độ của Nhà nước về hệ thống tài chính kế toán…; Linh hoạt hơn nữa trong sử dụng hiệu quả nguồn vốn để đáp ứng kịp thời cho mọi hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, dịch vụ khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh của Viện; Làm tốt công tác quản trị chi phí; Tham mưu cho lãnh đạo Viện trong việc ban hành các quy chế …phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã tín nhiệm bầu cấp ủy Chi bộ Nghiệp vụ II nhiệm kỳ 2022-2025, gồm 3 đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư và chi ủy viên. Đồng chí Lê Thị Dung Hạnh, Ủy viên BCH Đảng ủy Viện, Kế toán trưởng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025./.

Đ.L

Các mục khác