Chi bộ Trung tâm NCPT than ĐBSH tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 27 tháng 10 năm 2022, Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển than đồng bằng Sông Hồng đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 vớ sự tham dự của 4/4 đồng chí đảng viên trong toàn Chi bộ (Đây là chi bộ có số lượng đảng viên ít nhất trong toàn Đảng bộ Viện KHCN Mỏ).

Theo báo cáo Chính trị được trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022 vừa qua Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của Đảng ủy, lãnh đạo, Tập đoàn TKV và Viện KHCN Mỏ. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn – Nghiên cứu, hoàn thiện các tài liệu, hồ sơ, quản lý các dự án khoan thăm dò đánh giá trữ lượng, nghiên cứu công nghệ khai thác bể than đồng bằng sông Hồng, tham gia, chủ trì  thực hiện một số đề tài KHCN cấp Tập đoàn TKV; Công tác xây dựng chi bộ luôn được quan tâm và kiện toàn. Công tác chính trị tư tưởng được giữ vững, nội bộ đoàn kết, đảng viên trong Chi bộ luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác, nhiệt tình tham gia các công tác xã hội, đoàn thể, luôn giữ vững lập trường tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Than đồng bằng Sông Hồng phấn đấu tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện, chủ trương của Tập đoàn và của Viện; Nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ nghiên cứu phát triển bể than ĐBSH; Duy trì sự phát triển bền vững, đảm bảo thu nhập cho người lao động theo sự phát triển chung của Viện; Phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững và phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Tại Đại hội, theo tình hình thực tế Chi bộ đã đề cử và tín nhiệm nhân sự chức danh Bí thư. Đồng chí Đỗ Ngọc Tước, Giám đốc Trung tâm được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025./.

Đ.L

 

Các mục khác