Chương trình kiểm tra thực tế nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Như tin đã đưa, trong việc nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu tích hợp các hệ thống kiểm soát thông gió, quan trắc khí mỏ nhằm xây dựng hệ thống giám sát tập trung phục vụ quản lý an toàn khí mỏ của các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh " và đề tài "Nghiên cứu các giải pháp nhằm đáp ứng sản lượng, nâng cao hiệu quả và mức độ an toàn các mỏ than hầm lò, lộ thiên công suất lớn khi khai thác xuống sâu". Đây là những đề tài thuộc đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015 tầm nhìn 2025, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin được giao chủ trì thực hiện. Sau phiên họp thứ nhất của Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, ngày 21/3/2013, từ 28-30.3.2013 tổ chuyên gia thuộc Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước đã có chuyến khảo sát thực tế kết quả thực hiện các đề tài nói trên.

 

Như tin đã đưa, trong việc nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tích hợp các hệ thống kiểm soát thông gió, quan trắc khí mỏ nhằm xây dựng hệ thống giám sát tập trung phục vụ quản lý an toàn khí mỏ của các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh ” và đề tài “Nghiên cứu các giải pháp nhằm đáp ứng sản lượng, nâng cao hiệu quả và mức độ an toàn các mỏ than hầm lò, lộ thiên công suất lớn khi khai thác xuống sâu“. Đây là những đề tài thuộc đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015 tầm nhìn 2025, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin được giao chủ trì thực hiện. Sau phiên họp thứ nhất của Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, ngày 21/3/2013, từ 28-30.3.2013 tổ chuyên gia thuộc Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước đã có chuyến khảo sát thực tế kết quả thực hiện các đề tài nói trên.

 

Tại phòng giám sát tập trung, Trung tâm An toàn Mỏ, đề tài “Nghiên cứu tích hợp các hệ thống kiểm soát thông gió, quan trắc khí mỏ nhằm xây dựng hệ thống giám sát tập trung phục vụ quản lý an toàn khí mỏ của các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh “

– Tổ chuyên gia nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tích hợp các hệ thống kiểm soát thông gió, quan trắc khí mỏ nhằm xây dựng hệ thống giám sát tập trung phục vụ quản lý an toàn khí mỏ của các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh “;được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương, số 589/QĐ-BCT, ngày 25/1/2013, gồm 3 thành viên:

PGS.TS. Trần Xuân Hà, Bộ môn khai thác Hầm lò, Đại học Mỏ – Địa Chất – Tổ trưởng;

PGS. TS. Tạ Cao Minh, Phó trưởng phòng QLKH, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – Tổ viên.

PGS.TS. Nguyễn Anh Nghĩa, Trưởng khoa Điện tự động hóa, Trường Đại học Mỏ – Địa chất – Tổ viên.

– Tổ chuyên gia nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu các giải pháp nhằm đáp ứng sản lượng, nâng cao hiệu quả và mức độ an toàn các mỏ than hầm lò, lộ thiên công suất lớn khi khai thác xuống sâu” được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương, số 589/QĐ-BCT, ngày 25/1/2013, gồm 3 thành viên:

PGS.TS. Trần Xuân Hà, Bộ môn khai thác Hầm lò, Đại học Mỏ – Địa Chất – Tổ trưởng;

PGS.TS. Hồ Sỹ Giao, Hội khoa học công nghệ mỏ Việt Nam – Tổ viên.

TS. Nguyễn Bình, Hội Khoa học công nghệ mỏ Việt Nam – Tổ viên.

 

Tại khai trường Công ty than Cọc Sáu, đề tài “Nghiên cứu các giải pháp nhằm đáp ứng sản lượng, nâng cao hiệu quả và mức độ an toàn các mỏ than hầm lò, lộ thiên công suất lớn khi khai thác xuống sâu

Kết quả khảo sát thực tế thực hiện đề tài làm cơ sở để Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Nhà nước thực hiện các bước tiếp theo trong việc nghiệm thu đề tài./.

Các mục khác