Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ: Sơ kết Quý II và 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2023

Ngày 16/6/2023, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Quý II và 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có ông Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng, Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Nguyễn Anh Đức TP. Kế hoạch, UVHĐQT Công ty, bà Lê Thị Dung Hạnh, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty và một số đồng chí trưởng, phó phòng các phòng nghiệp vụ của Viện; Về phía Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên và các đội trưởng, đội phó các đội sản xuất, trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty.

Trong Quý II và 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết, đồng lòng, Ban Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo điều hành, tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra: Doanh thu Quý II dự kiến đạt trên 24 tỷ đồng, bằng khoảng 110 % so với KH Quý, bằng khoảng 93% so với cùng kỳ năm 2022; Doanh thu 6 tháng dự kiến đạt 35,5 tỷ đồng, bằng 50,0% KH năm (bằng khoảng 105% so với cùng kỳ năm 2022); Tiền lương, thu nhập của người lao động được duy trì ổn định.

Kế hoạch Quý III năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện các công việc trọng tâm: Triển khai tổ chức thực hiện dứt điểm các hợp đồng, công trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tiếp tục bám sát thị trường, tìm kiếm các công việc để đảm bảo việc làm cho người lao động; Tăng cường công tác quản trị chi phí, kiểm soát và tiết kiệm chi phí… nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định thu nhập và cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho CBNV, người lao động trong Công ty; Tăng cường giám sát công tác AT-VSLĐ, giám sát thi công các công trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị. Tiếp tục quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025-2017 và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015, đồng thời khai thác có hiệu quả các phòng thí nghiệm…

Ông Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng Ủy, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng Ủy, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công ty đã đạt được. Với những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, ông Đào Hồng Quảng yêu cầu tập thể CBCNVC Công ty tận dụng cơ hội, nâng cao chất lượng dịch vụ, định hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng chiến lược phát triển lâu dài, chú trọng nghiên cứu phát triển sản phẩm KHCN… xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng Viện KHCN Mỏ (Chủ tịch HĐQT Công ty) chỉ đạo tập thể CBCNVC Công ty nghiên cứu, mở rộng thị trường, phát huy lợi thế, tận dụng tiềm lực sẵn có, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Ông Phạm Quang Hường Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của cấp trên, ông Phạm Quang Hường Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty khẳng định trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung triển khai có hiệu quả các mặt hoạt động SXKD. Trên cơ sở những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các đơn vị bám sát thực tế, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, lợi thế để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Đ.L

 

 

 

Các mục khác