Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ: Sơ kết Quý III và 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch Quý IV năm 2022

Ngày 29/9/2022, Công ty CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Quý III và 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch Quý IV năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cán bộ chủ chốt của Công ty, …Cùng tham dự Hội nghị về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có ông Lưu Văn Thực – Phó Viện trưởng (Chủ tịch HĐQT Công ty), ông Vũ Thái Nam – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng TCHC…

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Công ty đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Mặc dù đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của thị trường trong và ngoài ngành nhưng bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự đoàn kết, đồng lòng và kinh nghiệm trong tổ chức triển khai công việc, có giải pháp phù hợp, Công ty đã đạt được những chỉ tiêu, cụ thể là: Doanh thu Quý III đạt 15,790 tỷ đồng, bằng 89% so với KH quý, bằng 149,2% so với cùng kỳ năm 2021; Doanh thu 9 tháng đạt 50,129 tỷ đồng, bằng 76,3% KH năm (bằng 133,3% so với cùng kỳ năm 2021); Tiền lương người lao động 9 tháng đầu năm đạt 13,95 tr.đ/người/tháng, Quý III đạt 14,4 tr.đ/người/tháng; …

Quý IV năm 2022, Công ty đặt ra mục tiêu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch; Tổ chức sản xuất an toàn; Triển khai thực hiện Dự án đầu tư năm 2022 kết thúc trong năm;…

Ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ (Chủ tịch HĐQT Công ty) phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ (Chủ tịch HĐQT Công ty)  ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công ty đã đạt được. Ông Lưu Văn Thực nhấn mạnh: “Có khó khăn, có cạnh tranh – sẽ có phát triển”.  Trong điều kiện thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, ông Lưu Văn Thực yêu cầu Công ty tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả, chất lượng, tiến độ các công trình sản phẩm để khẳng định được vị thế của mình.

Kết luận Hội nghị, ông Phạm Quang Hường tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của cấp trên đồng thời khẳng định trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung triển khai có hiệu quả các mặt hoạt động của mình. Kết quả đạt được trong những năm qua đã khẳng định sự quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị và tập thể CBCNVC. Trong thời gian tới, ông Phạm Quang Hường yêu cầu mỗi tập thể, cá nhân cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, khẳng định năng lực bằng kết quả trong công việc.  ./.

Đ.L

Các mục khác