Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, Hội nghị người Lao động năm 2023 và Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 23/12/2022, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tổ thành công Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, Hội nghị người Lao động năm 2023 và Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị về phía Công ty có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các cán bộ chủ chốt và một số CBCNVC tiêu biểu xuất sắc năm 2022. Cùng tham dự, chỉ đạo Hội nghị về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có ông Lưu Văn Thực – Phó Viện trưởng (Chủ tịch HĐQT Công ty), ông Vũ Thái Nam – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng TCHC, bà Lê Thj Dung Hạnh – Kế toán trưởng…

Ông Phạm Quang Hường – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 tại Hội nghị

Ông Ngô Xuân Tiến – Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022 tại Hội nghị

Năm 2022, hoạt động SXKD của Công ty đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên với sự chung sức, đồng lòng cao của toàn thể CBCNV trong Công ty, sự sát sao của Ban Lãnh đạo, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tận dụng triệt để những cơ hội, triển khai nhiều giải pháp để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. Doanh thu dự kiến năm 2022 đạt trên 80,4 tỷ đồng, bằng 112,4% KH năm, bằng 112,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị đạt khoảng 36,8 tỷ đồng (bằng khoảng 105% KH năm và bằng khoảng 99% so với cùng kỳ năm trước; Sửa chữa thiết bị điện đạt khoảng 15,6 tỷ đồng (bằng khoảng 196% KH năm và bằng khoảng 195% so với cùng kỳ năm trước)…. Tiền lương người lao động đạt khoảng 15,8 triệu đồng/người/tháng.

Bước sang năm 2023, với những khó khăn, thách thức được dự báo tiếp tục gia tăng so  với năm 2022, Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ tiếp tục tận dụng thời cơ, đổi mới phương thức hoạt động, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với khẩu hiệu hành động “Chất lượng – Hiệu quả – An toàn – Phát triển” vì quyền lợi, lợi ích của người lao động, vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Ông Vũ Thái Nam – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng TCHC Viện KHCN Mỏ phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị, ông Vũ Thái Nam – Chủ tịch Công đoàn, Viện KHCN Mỏ đã biểu dương, đánh giá cao những thành quả mà Công ty đã đạt được trong năm 2022. Đồng tình với phương hướng mà Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã đề ra cho năm 2023, ông Vũ Thá Nam tin tưởng Công ty sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ SXKD; Tiếp tục sắp xếp, tổ chức, bố trí lao động phù hợp nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm; Tận dụng và phát huy tối đa năng lực sẵn có đáp ứng nhu cầu thị trường …  Chăm lo và giữ vững đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể CBCNVC của Công ty.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, ông Phạm Quang Hường, Giám đốc Công ty khẳng định trong năm 2023 Công ty sẽ cụ thể hóa những ý kiến chỉ đạo bằng hành động, việc làm. Tập thể CBCNVC Công ty sẽ đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đại diện lãnh đạo Viện và Công ty trao phần thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc  năm 2022

Đại diện lãnh đạo Viện và Công ty trao phần thưởng cho các tổ công đoàn đạt thành tích xuất sắc năm 2022

Ông Vũ Thái Nam – Chủ tịch Công đoàn Viện chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đ.L

Các mục khác