Công ty TNHH MTV than Quang Hanh với công tác đổi mới công nghệ khai thác

Từ chỗ là đơn vị tận thu than và chuyển đổi mô hình từ đơn vị thăm dò khoáng sản, trải qua 10 năm, đến nay, sản lượng khai thác của Công ty đã đạt 1,3 triệu tấn/năm và sẽ liên tục tăng công suất mỏ đạt 2,0 – 2,5 triệu tấn/năm vào những năm tiếp theo.

Từ chỗ là đơn vị tận thu than và chuyển đổi mô hình từ đơn vị thăm dò khoáng sản, trải qua 10 năm, đến nay, sản lượng khai thác của Công ty đã đạt 1,3 triệu tấn/năm và sẽ liên tục tăng công suất mỏ đạt 2,0 – 2,5 triệu tấn/năm vào những năm tiếp theo.

Trao đổi với chúng tôi, Thạc sỹ Bùi Đình Thanh, Giám đốc Công ty cho biết, hiện tại, để khai thác các khu vực vỉa mỏng, dốc thoải đến nghiêng, Công ty Than Quang Hanh đang áp dụng sơ đồ hệ thống khai thác cột dài theo phương, khấu than bằng khoan nổ mìn, chống giữ lò chợ bằng vì chống cột thủy lực đơn, xà khớp. Sản lượng than khai thác và năng suất lao động của các lò chợ này còn thấp, bình quân đạt từ 60.000 ¸ 80.000 tấn/năm và từ 2,2 ¸ 3,5 tấn/công. Ngoài ra, công nghệ khai thác này còn một số hạn chế khác như: quá trình khai thác được thực hiện hoàn toàn bằng thủ công ở hầu hết các khâu công nghệ; cần nhiều người làm việc trong gương khai thác; khó khăn trong việc nâng cao công suất khai thác lò chợ; điều kiện lao động công nhân còn hạn chế, không gian làm việc chật hẹp, đặc biệt khi chiều dày vỉa giảm đến 1,4 ¸ 1,5 m, việc thực hiện các thao tác trong quy trình công nghệ sẽ rất khó khăn làm giảm năng suất lao động và chất lượng than khai thác.

Theo kế hoạch phát triển của Công ty, sản lượng than khai thác hầm lò sẽ tăng từ 1,3 lên 2,0 triệu tấn vào năm 2015 với mức tăng bình quân khoảng 200.000 ¸ 250.000 tấn/năm. Để đạt sản lượng than khai thác theo kế hoạch, ngoài phần trữ lượng các khu vực vỉa dày trung bình đến dày, Công ty sẽ phải huy động phần trữ lượng tại khu vực vỉa mỏng vào khai thác (chủ yếu là các khu vực vỉa mỏng, dốc thoải đến nghiêng). Với công nghệ khai thác vỉa mỏng, dốc thoải đến nghiêng hiện tại đang áp dụng tại Công ty, việc tăng sản lượng khai thác chỉ có thể thực hiện được bằng cách mở thêm diện khai thác mới và tăng số công nhân lao động. Đây là vấn đề hết sức khó khăn trong thời điểm hiện nay với các mỏ hầm lò thuộc Vinacomin nói chung và Công ty Than Quang Hanh nói riêng.

Khoáng sàng than Ngã Hai do Công ty Than Quang Hanh quản lý và khai thác bao gồm 35 vỉa than, trong đó 15 vỉa than có giá trị công nghiệp được huy động vào khai thác là vỉa 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 7, 6, 6A, 5, 4, 4B và vỉa 3. Trong những năm gần đây, Công ty đã tiến hành khai thác phần trữ lượng than từ mức -50 ¸ LV, đồng thời đào các đường lò khai thông chuẩn bị cho phần trữ lượng dưới mức -50, theo “Thiết kế kỹ thuật khai thác xuống sâu dưới mức -50 mỏ than Ngã Hai, Công ty Than Quang Hanh” do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp lập năm 2009. Đánh giá sơ bộ cho thấy, trữ lượng các khu vực vỉa mỏng (0,8 ¸ 2,0 m) chiếm khoảng 43% trong tổng số 106,4 triệu tấn trữ lượng địa chất huy động vào khai thác theo thiết kế. Trong đó, phần trữ lượng các khu vực vỉa mỏng, dốc thoải đến nghiêng chiếm tỷ lệ tương đối lớn (khoảng 68%) trong tổng trữ lượng các khu vực vỉa mỏng huy động vào khai thác.

Từ những khó khăn trên, Công ty có chủ trương đổi mới công nghệ khai thác vỉa mỏng thoải đến nghiêng và đề nghị Viện Khoa học Công nghệ Mỏ cùng phối hợp thực hiện. Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá đặc điểm trữ lượng, hiện trạng công nghệ khai thác đang áp dụng tại mỏ, nhu cầu tăng sản lượng và những khó khăn khi thực hiện kế hoạch đó, Công ty phối hợp cùng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đưa ra phương án đổi mới công nghệ khai thác vỉa mỏng, dốc thoải đến nghiêng tại Công ty Than Quang Hanh theo hướng cơ giới hóa, hiện đại hóa. Theo tính toán, so với các công nghệ hiện đang áp dụng tại Công ty, công nghệ cơ giới hóa khai thác đồng bộ bằng máy khấu và dàn chống tự hành sẽ cho phép nâng cao sản lượng khai thác từ 2,0 ¸ 2,5 lần, năng suất lao động tăng 3 ¸ 5 lần.

Nguồn: Vinacomin

Các mục khác