Đại hội Đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 27-28/5, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội được Tỉnh ủy Quảng Ninh lựa chọn là 1 trong 3 đại hội Đảng cấp huyện và tương đương tổ chức đại hội điểm.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đại biểu lãnh đạo TKV có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy TQN, Phó TGĐ Tập đoàn; lãnh đạo Đảng ủy, HĐTV, các Phó TGĐ Tập đoàn; các đồng chí nguyên lãnh đạo TKV, lãnh đạo Đảng ủy TQN… và 300 đại biểu là những đảng viên tiêu biểu, đại diện gần 19.000 đảng viên sinh hoạt tại 41 đảng bộ cơ sở.

Báo cáo chính trị do đồng chí Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy TQN trình bày tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Than Quảng Ninh (TQN) đã cùng với Tập đoàn tập trung lãnh đạo, quyết liệt chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, tăng năng suất, mức độ an toàn, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ TQN đề ra. Tổng sản lượng than nguyên khai sản xuất giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 188 triệu tấn, than thương phẩm đạt 186 triệu tấn, than tiêu thụ đạt trên 200 triệu tấn, tăng hơn 17 triệu tấn so với giai đoạn 2010-2015. Nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 69.000 tỷ đồng, chiếm hơn 40% ngân sách thu nội địa của tỉnh; tổng vốn đầu tư của ngành Than ước đạt 76,7 nghìn tỷ đồng; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động ngày càng được nâng lên; thu nhập bình quân người lao động đạt 11,8 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân 6,5%/năm. Công tác tổ chức sản xuất hợp lý, tinh gọn bộ máy; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước trưởng thành, phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là thực hiện các giải pháp trong SXKD có lãi, đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng than cho nền kinh tế. Tích cực tham gia, thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của TKV và của tỉnh Quảng Ninh.

Các mục khác