Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 15/5/2020, tại thành phố Hạ Long, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đ/c Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đ/c Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy TQN, Phó TGĐ Tập đoàn; đ/c Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV cùng 136 đại biểu đại diện 300 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, xác định vai trò là cơ quan tham mưu của Tập đoàn, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên; phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ và sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn, của HĐTV và Ban lãnh đạo điều hành. Kết quả, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã triển khai và hoàn thành toàn diện các nội dung, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 10%/năm, năng suất lao động tăng 9%/năm, thu nhập bình quân tăng 6,5%/năm, công tác tái cơ cấu thực hiện theo tiến độ. Qua đó, khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu và góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và sự phát triển bền vững của toàn Tập đoàn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhấn mạnh kết quả đó là do hệ thống chính trị trong Cơ quan Tập đoàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Cơ quan.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn nhất trí cao với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ và đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện. Theo đó, Đảng bộ Cơ quan tiếp tục nâng cao nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nâng cao hiệu quả SXKD, năng lực cạnh tranh của TKV. Có chiến lược đầu tư phát triển các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh than, điện, khoáng sản… Thực hiện đúng tiến độ tái cơ cấu, cổ phần hóa công ty mẹ trong nhiệm kỳ. Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đặc biệt lưu ý, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn phải tạo được 3 đột phá quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là đột phá trong công tác quản trị, đột phá về chất lượng cán bộ quản lý, chất lượng lao động và đột phá về mô hình tổ chức, chất lượng công tác tham mưu ngày càng phải nâng cao, hiệu quả hơn.

Các mục khác