Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ năm 2023: Mục tiêu doanh thu năm 2023 đạt trên 71 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1,5 tỷ đồng, Chi trả cổ tức ≥10% vốn điều lệ

Sáng ngày 24/3/2023, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.  Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm có ông Lưu Văn Thực Chủ tịch HĐQT (Phó Viện trưởng Viện KHCN Mỏ), ông Phạm Quang Hường, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty. Tham gia Hội nghị còn có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và 14 cổ đông đại điện cho 159 cổ đông hiện tại của Công ty. Về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có ông Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng (đại cổ đông) tham dự, chỉ đạo tại Hội nghị.

Toàn cảnh Đại hội

Theo báo cáo kết quả SXKD được thông qua tại Đại hội, năm 2022 tổng doanh thu của Công ty đạt trên 82 tỷ đồng, tương đương khoảng 125% kế hoạch năm (đạt khoảng 115% so với năm 2021); Tiền lương bình quân đạt trên 15,7 triệu đồng/người/tháng. Chi trả cổ tức bằng 10%  vốn điều lệ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Theo báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát tại Đại hội, tình hình tài chính cũng như dòng tiền của Công ty tương đối tốt, đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời và an toàn cao. Cơ cấu tài sản nguồn vốn cân đối, hợp lý.

Ông Phạm Quang Hường, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023: Với mục tiêu tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; Sản xuất đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết  bị; Triển khai thực hiện Dự án đầu tư  của năm 2023 kết thúc trong Quý IV năm 2023; Quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội cổ đông  và các Nghị quyết của HĐQT Công ty đề ra. Công ty sẽ tiếp tục phát huy công tác chỉ đạo, quản lý điều hành với tinh thần sát sao, quyết liệt; Tăng cường công tác quản trị chi phí, kiểm soát và tiết kiệm chi phí; Tăng cường giám sát công tác AT – VSLĐ, giám sát thi công các công trình đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị. Tiếp tục quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 – 2017 và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2015; Bố trí sắp xếp, luân chuyển cán bộ hợp lý;……Tổng doanh thu năm 2023 phấn đấu đạt 71 tỷ đồng; Thu nhập bình quân của người lao động phấn đấu đạt >16 triệu đồng/người/tháng, Chi trả cổ tức ≥10% vốn điều lệ.

Ông Lưu Văn Thực – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với mỗi thành viên. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tận tụy với công việc, thận trọng, trung thực, đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

Ông Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu, chỉ đạo tại Đại hội ông Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ (đại cổ đông) ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Công ty đạt được trong năm qua. Năm 2023, ngoài việc duy trì phát triển các lĩnh vực hoạt động truyền thống (Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị; Sửa chữa thiết bị điện; Sản xuất và tiêu thụ bột manhetit; Sản xuất neo dẻo) ông Đào Hồng Quảng yêu cầu HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty cần nỗ lực, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Nghiên cứu, bám sát thị trường để mở rộng đầu tư có hiệu quả những lĩnh vực SXKD mới phù hợp với nhu cầu thực tế; Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm KHCN mới có tính thực tiễn; Quan tâm đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực để xây dựng đội ngũ cán bộ giàu năng lực, tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài.

Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty, Ông Phạm Quang Hường, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đồng thời khẳng định bằng sự đoàn kết, quyết tâm của HĐQT, BLĐ và toàn thể người lao động Công ty sẽ quyết tâm hiện thực hóa những ý kiến chỉ đạo thành hành động cụ thể, phấn đấu duy trì và mở rộng các lĩnh vực hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo đời sống, việc làm và thu nhập cho CBCNVC.

Tại Đại hội các báo cáo, biên bản, nghị quyết đều được các cổ đông thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty; Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. /.

Đ.L

 

 

Các mục khác