Đảng bộ Viện KHCN Mỏ – Vinacomin tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 12/6/2023, Đảng bộ Viện KHCN Mỏ – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 – 2025 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ Quý III năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Đảng bộ TKV) có đồng chí Khuất Mạnh Thắng – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ TKV và các đồng chí đại diện các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy TKV. Về phía Đảng bộ Viện có đồng chí Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, các trưởng, phó phòng các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Viện.

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Viện KHCN Mỏ đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Viện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy TKV và sự đồng thuận, đoàn kết của tập thể cấp ủy, các đơn vị, người lao động. Nhìn chung , kết quả SXKD của Viện đạt và vượt so với kế hoạch. Đảng ủy Viện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Hàng năm Đảng bộ Viện đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Trung bình có 97% chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, số chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 19,87%… ; Trung bình 98,7% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 15,83…; Số Đảng viên kết nạp mới là 27 người (đạt 90 % so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Đảng bộ Viện đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên và người lao động được học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết của Trung ương. Đảng ủy Viện đã ban hành kịp thời các nghị quyết, chỉ thị nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Tập đoàn TKV; Chỉ đạo tái cơ cấu, sắp xếp các phòng theo tình hình thực tế, gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Để có được kết quả đó, Đảng bộ Viện đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III, cụ thể hoá thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ XX. Đảng bộ giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo tập thể Viện khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi kế hoạch, nhiệm vụ được giao, doanh thu toàn Viện duy trì ổn đinh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn TKV phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn TKV đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, cố gắng nỗ lực của BCH đảng bộ cũng như của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Viện đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Bước sang thực hiện nửa cuối nhiệm kỳ 2023 – 2025, đồng chí mong rằng, với những kết quả, thành tích đã đạt được cùng với sự đoàn kết, quyết tâm, Đảng bộ Viện KHCN Mỏ sẽ vượt qua những khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ phát biểu tại Hội nghị

Triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2023 – 2025, trước mắt là 6 tháng cuối năm 2023,  Đảng bộ Viện KHCN Mỏ nhận định tình hình quốc tế và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp. Hoạt động SXKD của Viện vẫn phải đối mặt với những khó khăn. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Đảng bộ Viện sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình hành động, khắc phục những khó khăn, tồn tại; Tích cực triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về SXKD và công tác xây dựng Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Với những thành tích đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, sự quyết tâm của đảng viên và CBCNV lao động, Đảng bộ Viện KHCN Mỏ nhất định sẽ hoàn thành và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ XX đã đề ra./.

Đ.L

 

Các mục khác