Hội nghị báo cáo phản ánh phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2022, các đơn vị khu vực Hà Nội.

Ngày 1/12/2022, tại Viện KHCN Mỏ, số 3 Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị báo cáo phản ánh phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2022 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Công đoàn 18 đơn vị khu vực Hà Nội trực thuộc Tập đoàn TKV. Đồng chí Phạm Hồng Hạnh – Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn TKV chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Hồng Hạnh – Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn TKV chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị báo cáo phản ánh phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2022 được tổ chức tại 04 cụm đơn vị: Đơn vị khu vực Uông Bí – Mạo Khê; Hạ Long; Cẩm Phả và Hà Nội với tổng sô 63 đơn vị trực thuộc Tập Đoàn TKV tham gia.

Đồng chí Nguyễn Đình Thúy – Chánh Văn phòng
Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Công đoàn các đơn vị đã báo cáo tóm tắt phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của đơn vị mình trong năm 2022. Bên cạnh đó,  đại diện Ban Tổ chức – Kiểm tra đã thông báo kết quả chấm điểm chất lượng công đoàn căn cứ theo các nội dung từ hồ sơ tài liệu các đơn vị gửi về theo yêu cầu của Công đoàn TKV. Điểm số được tính theo các tiêu chí như: Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Thực hiện vai trò, chức năng là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CBCNVC&NLĐ; Đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua; Tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên công đoàn; Hình thức tổ chức chăm lo người lao động trong dịp Tết năm 2023; Phối hợp với Lãnh đạo đơn vị thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; …  Công đoàn Viện KHCN Mỏ đạt 95/100 điểm.

Nhiệm vụ thời gian tới, Công đoàn TKV yêu cầu công đoàn các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động, sáng tạo, đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; Phối hợp cùng cơ quan chuyên môn trong công tác chăm lo tốt hơn việc làm, đời sống, chế độ chính sách cho người lao động; Xây dựng chương trình công tác năm 2023; Tập trung hưởng ứng phát động thi đua sản xuất năm 2023; Quan tâm công tác an toàn vệ sinh lao động; Thực hiện chế độ chính sách, rà soát các nội dung liên quan đến tiền lương, tâm tư người lao động;…

Đ.L

Các mục khác