Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Ngày 8/12/2012, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu khả năng tự cháy và đề xuất các giải pháp kỹ thuật công nghệ phòng ngừa cháy nội sinh của mỏ than Hồ Thiên – Khe Chuối"

Ngày 8/12/2012, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu khả năng tự cháy và đề xuất các giải pháp kỹ thuật công nghệ phòng ngừa cháy nội sinh của mỏ than Hồ Thiên – Khe Chuối

Cơ quan quản lý: Bộ Công Thương

Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin;

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nhữ Việt Tuấn

Hội đồng KHCN cấp cơ sở được thành lập theo Quyết định của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin, số 419/ QĐ-QLKH, ngày 29 tháng 11 năm 2012, gồm 7 thành viên.

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Chủ tịch

TS. Trương Đức Dư, Phó Viện trưởng – Phó chủ tịch

TS. Trần Tú Ba, Phó Viện trưởng  – Phản biện 1

TS. Đào Hồng Quảng, Trưởng phòng – Phản biện 2.

TS. Lê Văn Công, Trưởng phòng – Ủy viên.

TS. Lê Đức Nguyên, phòng Công nghệ Khai thác Hầm lò – Ủy viên.

TS. Phan Xuân Bình, Trưởng phòng – Ủy viên thư ký.

Trong những năm gần đây, tại vỉa 5 mỏ than Hồ Thiên – Khe Chuối đã nhiều lần xuất hiện hiện tượng cháy và có khí CO xuất hiện trong bầu không khí mỏ, gây mất an toàn lao động và ảnh hưởng tới quá trình sản xuất. Năm 2012 Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã hợp tác với Viện GIG (Ba Lan) và Công ty TNHH MTV 91 tiến hành lấy mẫu, khảo sát, thu thập số liệu, hiện trạng sản xuất, tình hình thông gió, các biện pháp phòng ngừa tự cháy đã được triển khai. Qua các kết quả nghiên cứu, phân tích tại phòng thí ngiệm Trung tâm An toàn Mỏ và tại Ba Lan cho thấy, than vỉa 5 mỏ than Hô Thiên – Khe Chuối xếp hạng II trong bảng phân loại than tự cháy, có tính tự cháy thấp; nhiệt độ bắt cháy của than Tzn = 2080; thời gian ủ nhiệt của than T=91 ngày; chỉ số đánh giá hiểm họa cháy nội sinh trong điều kiện thực tế sản xuất mWPS=6,4 thuộc mức II (mức trung bình về nguy cơ cháy). Nhóm thực hiện đề tài đã đề xuất các biện pháp: đẩy nhanh tốc độ khai thác; chống rò gió vào khu vực phá hỏa có nguy cơ hoặc đã cháy; phát hiện sớm tthan tự cháy.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được Hội đồng KHCN cấp cơ sở đánh giá có tính khả thi cao, các giải pháp kỹ thuật công nghệ phòng ngừa cháy nội sinh của mỏ than Hồ Thiên – Khe Chuối nêu trong đề tài là phù hợp, có thể áp dụng vào thực tế sản xuất của mỏ, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm soát than tự cháy trong quá trình đào lò và khai thác. Đề tài đã được thông qua cấp cơ sở để hoàn chỉnh, báo cáo tại hội đồng KHCN của Bộ Công Thương.

Các mục khác