Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu mức độ đập vỡ đất đá và quặng phù hợp cho các mỏ quặng đồng, sắt lộ thiên thuộc TKV”

Ngày 07/9/2023, Hội đồng Khoa học công nghệ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu mức độ đập vỡ đất đá và quặng phù hợp cho các mỏ quặng đồng, sắt lộ thiên thuộc TKV” do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin thực hiện, ông Đỗ Hồng Nguyên, Trưởng Ban KCL, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Hội đồng nghiệm thu đề tài

Mức độ đập vỡ (MĐĐV) đất đá và quặng được đặc trưng bằng kích thước cỡ hạt nổ mìn. Đây là thông số không chỉ phản ánh cường độ đập vỡ trong khâu nổ mìn mà còn liên quan đến các khâu xúc bốc, vận tải, đập quặng trước khi tuyển. MĐĐV càng yếu (đường kính cỡ hạt lớn), khi đó năng suất của thiết bị xúc bốc – vận tải và đập nghiền càng giảm và ngược lại.

Hiện nay, trên thế giới các công trình nghiên cứu về MĐĐV và các giải pháp khoan nổ mìn đảm bảo MĐĐV rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, tại Việt Nam mới chỉ có các công trình nghiên cứu đập vỡ đất đá cho các mỏ than, chưa có công trình nghiên cứu đầy đủ và toàn diện nào cho các mỏ quặng.

Năm 2019, Tập đoàn TKV đã giao cho Viện KHCN Mỏ thực hiện đề tài trên nhằm lựa chọn MĐĐV, công nghệ và các thông số khoan nổ mìn đất đá, quặng phù hợp với quy mô thiết bị xúc bốc, vận tải, đập nghiền, nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất cho các tổ hợp mỏ – tuyển quặng đồng, sắt lộ thiên thuộc TKV.

Để xác định MĐĐV quặng và đất đá người ta thường sử dụng 02 phương pháp: Phương pháp đồ thị tổng chi phí các khâu công nghệ và phương pháp đồ thị tổng tiêu hao năng lượng các khâu công nghệ. Đề tài đã áp dụng cả hai phương pháp trên để tính toán, xác định MĐĐV quặng và đất đá hợp lý cho các mỏ quặng đồng, sắt lộ thiên thuộc TKV. Trong đó, đề xuất sử dụng kết quả tính toán theo phương pháp đồ thị tổng chi phí các khâu công nghệ để áp dụng thực tế.

Một số hình ảnh các bãi nổ thử nghiệm

Từ các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế, tổ chức đến hiệu quả công tác nổ mìn, tổng hợp điều kiện tự nhiên, kỹ thuật tại các mỏ quặng đồng, sắt lộ thiên thuộc TKV. Để đảm bảo MĐĐV nhóm thực hiện đề tài đã xây dựng sơ đồ công nghệ (nạp thuốc liên tục và nạp phân đoạn), tính toán các thông số khoan nổ mìn và thử nghiệm tại 06 bãi khoan nổ mìn thử nghiệm của mỏ đồng Sin Quyền. Kết quả các bãi nổ thử nghiệm: Thành phần cỡ hạt đạt yêu cầu, cỡ hạt đất đá trung bình dtb= 0,364÷0,370 m, quặng dtb= 0,349÷0,352 m phù hợp với đồng bộ thiết bị của mỏ Sin Quyền, tỷ lệ quặng phải làm tơi bằng đầu đập thủy lực giảm từ 15÷27 % so với hiện trạng. Quá trình xúc bốc, vận tải, nghiền đập tại các bãi thử nghiệm diễn ra an toàn, ổn định, năng suất tổ hợp xúc bốc – vận tải các bãi nổ thử nghiệm tăng: Thời gian chu kì xúc giảm từ 8÷20 %, năng suất đồng bộ tăng từ 15÷20 %. Tổng chi phí các khâu công nghệ khi thử nghiệm giảm từ 1.635÷2.646 đ/m3 so với thời điểm đó.

Trên cơ sở các kết quả đạt được của đề tài, Hội đồng KHCN Tập đoàn TKV đã thống nhất thông qua. Kết quả nghiên cứu này sẽ là cơ sở để triển khai áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bóc đất đá và khai thác cho các mỏ quặng thuộc Tập đoàn./.

Đ.L

Các mục khác