Hội nghị nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở “Nghiên cứu công nghệ sản xuất boehmite (ALOOH) tại các nhà máy alumin thuộc TKV”

Ngày 29/12/2022, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở “Nghiên cứu công nghệ sản xuất Boehmite (ALOOH) tại các nhà máy alumin thuộc TKV”, TS. Nhữ Việt Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học điều hành tại Hội nghị.

Hội đồng KHCN của Đề tài được thành lập theo Quyết định số 566/QĐ-VKHCNM, ngày 28/11/2022 gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng -Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch; TS. Nhữ Việt Tuấn (Phó Viện trưởng – Viện KHCN Mỏ) làm Phó Chủ tịch; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn (Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội) – Phản biện 1; ThS. Hoàng Hữu Hiệp (Viện Kỹ thuật Hóa học -Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) – Phản biện 2; TS. Lê Bình Dương, ThS. Trần Ngô Huấn (Viện KHCN Mỏ) – Ủy viên; ThS. Phạm Chân Chính (Viện KHCN Mỏ)- Ủy viên, Thư ký.

– Cơ quan quản lý: Tập Đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

– Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin

– Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Minh

ThS. Nguyễn Văn Minh trình bày báo cáo tại Hội nghị

Theo các tài lệu báo cáo địa chất, hiện nay, trữ lượng quặng bauxite của Việt Nam (khoảng 5,6 – 6,9 tỷ tấn quặng nguyên khai, tương đương  khoảng 2,5 – 3,2 tỷ tấn quặng tinh) chủ yếu tập trung ở khu vực Tây Nguyên nơi có 02 nhà máy bauxite Nhân Cơ (Đăk Nông) và Tân Rai (Lâm Đông) do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quản lý. Cả hai nhà máy đều hoạt động ổn định, cho chất lượng, sản lượng alumina đạt năng suất thiết kế. Tuy nhiên sản phẩm alumina chưa đạt ở mức chế bến sâu, giá trị kinh tế chưa cao trong chuỗi sản phẩm alumin. Thực tế cho thấy từ sản phẩm trung gian hydrat của các nhà máy có thể chế biến sâu ra nhiều sản phẩm như:  boehmite, alumin siêu mịn có giá trị kinh tế cao. Do đó, tháng 11/2020 Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã  giao cho Viện Khoa học Công nghệ Mỏ thực hiện đề tài này.

 Nội dung nghiên cứu chính của đề tài bao gồm: Tổng quan về công nghệ sản xuất boehmite trên thế giới và ở Việt Nam; Khảo sát đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất alumin và nghiên cứu đặc tính hydrat, dung dịch aluminat tại các nhà máy alumin tại TKV; Nghiên cứu công nghệ sản xuất boehmite từ sản phẩm trung gian của nhà máy alumin; Nghiên cứu thí nghiệm sản xuất boehmite trong phòng thí nghiệm với công suất 10kg/mẻ; Lập phương án xây dựng dây chuyền sản xuất boehmite từ sản phẩm trung gian và đánh giá hiệu quả kinh tế cho một nhà máy sản xuất alumin.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó nhận định nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ, bám sát các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký, sản phẩm đầy đủ, đảm bảo chất lượng, có giá trị kinh tế cao, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đề tài có tính mới. Kết quả nghiên cứu có giá trị ứng dụng thực tiễn, thông tin, số liệu chính xác, đáng tin cậy. Báo cáo được trình bày khoa học, logic. Hội đồng thống nhất nghiệm thu kết quả nghiên cứu cấp cơ sở. Tuy nhiên, nhóm thực hiện cần bổ sung một số thông tin, chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình Tập đoàn TKV phê duyệt./.

Đ.L

Các mục khác