Hội nghị nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống quản lý vận hành cung cấp điện thông minh phù hợp với điều kiện sản xuất trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam”

Ngày 29/03/2023, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống quản lý vận hành cung cấp điện thông minh phù hợp với điều kiện sản xuất trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam”, TS. Đào Hồng Quảng, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học điều hành Hội nghị.

Hội đồng nghiệm thu đề tài

Hội đồng KHCN của Đề tài được thành lập theo Quyết định số 69/QĐ-VKHCNM ngày 24/02/2023,  gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng -Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch; TS. Nhữ Việt Tuấn (Phó Viện trưởng – Viện KHCN Mỏ) làm Phó Chủ tịch; TS. Lê Xuân Thành (Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội) – Phản biện 1; KS Phạm Xuân Thanh (Chuyên gia độc lập) – Phản biện 2; TS. Đặng Văn Chí  (Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội) – Uỷ viên, ThS. Nguyễn Việt Phương (PGĐ TT An toàn Mỏ – Viện KHCN Mỏ) – Uỷ viên; KS. Đào Anh Tuấn (Viện KHCN Mỏ) – Uỷ viên, thư ký.

– Cơ quan quản lý: Tập Đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

– Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin

– Chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Hải Hà

KS. Phạm Hải Hà trình bày báo cáo tại Hội nghị

Để mở rộng nâng công suất mỏ, đáp ứng nhu cầu về sản lượng than, hiện nay các đơn vị khai thác thuộc Tập đoàn TKV đã và đang thực hiện các dự án, chương trình cơ giới hóa, đầu tư thêm nhiều thiết bị như máy combai, giàn tự hành, giá khung, giá xích do đó hệ thống cung cấp điện cũng được thay đổi phù hơp với thực tế. Tuy nhiên việc giám sát quản lý hệ thống cung cấp điện tại các đơn vị chủ yếu được thực hiện theo cách thủ công, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống quản lý vận hành cung cấp điện thông minh phù hợp với điều kiện sản xuất trong Tập đoàn TKV là rất cần thiết. Từ thực tế  đó, Tập đoàn TKV đã giao cho Viện KHCN Mỏ thực hiện đề tài này nhằm nâng cao hiệu quả SXKD,  ngăn chặn những lãng phí không cần thiết, tăng chi phí, giá thành sản phẩm.

Đề tài đã tập trung nghiên cứu những nội dung chính bao gồm: Khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống trạm, mạng cung cấp điện tại các đơn vị sản xuất than – khoáng sản trong TKV; Nghiên cứu tổng quan hệ thống tự động giám sát vận hành trạm, mạng cung cấp điện phù hợp với tình hình sản xuất trong TKV; Nghiên cứu xây dựng cấu trúc mẫu của hệ thống tự động giám sát, quản lý vận hành trạm,  mạng cung cấp điện phù hợp với điều kiện sản xuất  trong Tập đoàn TKV; Thử nghiệm vận hành tại phòng thí nghiệm và hiện trường sản xuất tại một đơn vị trong TKV.

ThS. Vũ Thế Nam, PTP. Điện Tự động & Tiết kiệm Năng lượng, thành viên thực hiện chính của Đề tài giải trình tại Hội đồng nghiệm thu

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó nhận định nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ, bám sát các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký. Đề tài có tính cấp thiết và thực tế. Báo cáo được tình bày khoa học. Tuy nhiên, nhóm thực hiện cần nghiên cứu bổ sung thêm một số thông tin, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình Tập đoàn TKV phê duyệt./.

Đ.L

 

Các mục khác