Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Sáng ngày 7/12/2012, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ "Lập Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Thiết bị điện (nhóm 2) dung trong môi trường nguy hiểm nổ; Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Kíp nổ vi sai phi điện an toàn trong môi trường có khí nổ; Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Dây dẫn tín hiệu nổ cho kíp vi sai phi điện".

Sáng ngày 7/12/2012, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Lập Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Thiết bị điện (nhóm 2) dung trong môi trường nguy hiểm nổ; Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Kíp nổ vi sai phi điện an toàn trong môi trường có khí nổ; Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Dây dẫn tín hiệu nổ cho kíp vi sai phi điện”.

Cơ quan quản lý: Bộ Công Thương

Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin;

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Tú Ba.

Hội đồng KHCN Bộ Công Thương được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương, số 4638/QĐ-BCT, ngày 13/8/2012, gồm 11 thành viên:

TSKH. Trần Kỳ Phúc, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng – Chủ tịch;

ThS. Phan Công Hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương – Phó Chủ tịch.

PGS.TS. Bùi Đình Tiếu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – Ủy viên phản biện 1.

PGS.TS. Phạm Văn Bình, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – Ủy viên phản biện 2.

KS. Nguyễn Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Tiết kiệm năng lượng, Tổng cục năng lượng – Ủy viên

ThS. Nguyễn Duy Hòa, Trưởng phòng Tiêu chuẩn do lường chất lượng và Sở hữu trí tuệ – Ủy viên.

ThS. Đặng Hải Dũng, Vụ KHCN và Tiết kiệm năng lượng, Tổng cục năng lượng – Ủy Viên.

TS. Đào Đắc Tạo, Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam – Ủy viên.

KS. Vũ Văn Dong, Phó trưởng phòng An toàn Mỏ và Dầu khí, Cục ATMT, Bộ Công Thương – Ủy viên

Bà. Vũ Thị Hồng Hạnh, Vụ Tiêu chuẩn – Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Ủy viên.

ThS. Đào Trọng Cường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương – Ủy viên, Thư ký Hội đồng

Bộ Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về thiết bị điện nhóm 2 dùng trong môi trường khí nổ là cơ sở pháp lý cho các đơn vị chế tạo thiết bị điện dùng trong môi trường nguy hiểm nổ trong nước (Dầu khí, Hóa chất, …) hạn chế nhập khẩu, mang hiệu quả cho nền kinh tế, chủ động trong sản xuất, sửa chữa, thử nghiệm, kiểm định trong nước, đáp ứng yêu cầu của thực tế và giảm chi phí.

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã thiết lập Ban soạn thảo bộ Quy chuẩn do TS.Trần Tú Ba, Phó Viện trưởng làm trưởng ban, cùng các chuyên gia về lĩnh vực thiết bị điện phòng nổ thực hiện nhiệm vụ. Ban soạn thảo đã lấy bộ tiêu chuẩn Quốc tế về thiết bị điện (IEC) làm cơ sở để xây dựng bộ quy chuẩn thiết bị điện (nhóm 2) dùng trong môi trường nguy hiểm nổ bao gồm:

– Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Thiết bị điện dùng trong môi trường nguy hiểm nổ – Yêu cầu chung;

– Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Thiết bị điện dùng trong môi trường nguy hiểm nổ – Thiết bị có vỏ không xuyên nổ (dạng bảo vệ “d”);

– Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Thiết bị điện dùng trong môi trường nguy hiểm nổ – Thiết bị được thổi dưới áp suất dư (dạng bảo vệ “p”);

– Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Thiết bị điện dùng trong môi trường nguy hiểm nổ – Thiết bị đổ đầy cát (dạng bảo vệ “q”);

– Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Thiết bị điện dùng trong môi trường nguy hiểm nổ – Thiết bị đổ đầy dầu (dạng bảo vệ “0”);

– Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Thiết bị điện dùng trong môi trường nguy hiểm nổ – Thiết bị tăng cường độ tin cậy (dạng bảo vệ “e”);

– Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Thiết bị điện dùng trong môi trường nguy hiểm nổ – Thiết bị an toàn tia lửa (dạng bảo vệ “i”);

– Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Thiết bị điện dùng trong môi trường nguy hiểm nổ – Thiết bị đổ đầy chất bao phủ (dạng bảo vệ “m”);

– Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Thiết bị điện dùng trong môi trường nguy hiểm nổ – Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị;

– Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Thiết bị điện dùng trong môi trường nguy hiểm nổ – Sửa chữa và đại tu thiết bị;

– Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Kíp nổ vi sai phi điện an toàn trong môi trường có khí nổ;

– Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Dây dẫn tín hiệu nổ cho kíp vi sai phi điện.

Chủ tịch Hội đồng KHCN TSKH. Trần Kỳ Phúc phát biểu kết luận Hội nghị

Kết quả thực hiện đã được Hội đồng KHCN của Bộ Công Thương đánh giá hoàn thành mục tiêu, phương pháp nghiên cứu hợp lý, nội dung đáp ứng yêu cầu, sản phẩm của đề tài đảm bảo về số lượng, chất lượng và đã thống nhất nghiệm thu nhiệm vụ. Tuy nhiên nhóm thực hiện cần phải sửa một số lỗi do in ấn, chuẩn xác một số thuật ngữ sử dụng trong Quy chuẩn trước khi trình duyệt, ban hành./.

Các mục khác