Hội nghị Sơ kết công tác Đảng và hoạt động SXKD Quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2023

Sáng ngày 14/4/2023, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023. Ông Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị trong quý I/2023, Viện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức … Tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự ủng hộ và tạo điều kiện của Đảng ủy Tập đoàn TKV, sự đồng thuận một lòng của toàn thể CBCNV, Đảng ủy Viện đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên đến các đảng viên trong toàn Đảng bộ. Viện đã chú trọng thực hiện các đề tài, nhiệm vụ KHCN đảm bảo chất lượng, tiến độ; Đề xuất, xúc tiên các đề tài, dự án KHCN cho các năm tiếp theo; Các phòng ban đơn vị đã tổ chức triển khai lập đề cương, dự toán, tham gia chào giá, đấu thầu, ký kết hợp đồng thực hiện trong năm 2023 … Doanh thu toàn Viện Quý I đạt trên 13 tỷ đồng, đạt 7% kế hoạch năm 2023 (180 tỷ đồng). Thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV được duy trì ổn định.

Ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng trình bày báo cáo tại Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ Quý II, Đảng ủy Viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định mới của BCH Đảng bộ Viện và của UBKT Đảng ủy Viện. Tăng cường công tác chỉ đạo Đảng bộ bộ phận và các chi bộ coi trọng công tác phát triển Đảng;…phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ, chất lượng các đề tài, dự án KHCN đang thực hiện; Tiếp tục đề xuất, xúc tiến ký kết các đề tài, dự án KHCN có tính ứng dụng thực tiễn cao để thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo; Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các sản phẩm tư vấn, chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu của thị trường; Tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Doanh thu Quý II phấn đấu đạt 30 tỷ đồng;….

Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị đã có nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ thẳng thắn về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công việc.

Ông Lê Trung Tuyến – Giám đốc Trung tâm An toàn Mỏ phát biểu tại Hội nghị

Ông Ngô Xuân Tiến – Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển Công nghệ & Thiết bị Mỏ phát biểu tại Hội nghị

Ông Đoàn Ngọc Cảnh – PTP, Phụ trách Phòng Máy & Thiết bị Mỏ phát biểu tại Hội nghị

Ông Đinh Văn Cường, Trưởng phòng Công nghệ Xây dựng Công trình ngầm & Mỏ phát biểu tại Hội nghị

 

Ông Nhữ Việt Tuấn –  Phó Viện trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đào Hồng Quảng – Viện trưởng đề nghị các Phó Viện trưởng tập trung cao độ trong công tác điều hành, chỉ đạo và quyết đoán trong công tác lãnh đao, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thuộc quyền quản lý; Cán bộ, lãnh đạo các phòng cần tăng cường mối quan hệ đoàn kết nội bộ, chủ động bám sát sản xuất để có những đề xuất sát với nhu cầu thực tế; Lãnh đạo các đơn vị thành viên cần bám sát thị trường, nghiên cứu và đề xuất để mở rộng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; …./.

 Đ. L

Các mục khác