Hội nghị Sơ kết công tác Quý III và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2022

Sáng ngày 11/10/2022, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Quý III và 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2022, ông Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ mới vào thực tế sản xuất, góp phần giúp các đơn vị nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và đảm bảo an toàn… Doanh thu toàn Viện trong Quý III năm 2022 đạt 24,113 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch năm (160 tỷ đồng); Doanh thu 9 tháng đầu năm 2022 là 95,9 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2021 (115,789 tỷ đồng). Nhìn chung, kết quả nghiên cứu, các sản phẩn của các đề tài được thử nghiệm trong thực tế, cho kết quả tốt và được các đơn vị sản xuất đón nhận đưa vào áp dụng trong thực tế. Công tác tư vấn của Viện gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và SXKD được ổn định. Tiền lương của CBCNV được duy trì.

Về phương hướng nhiệm vụ Quý IV và cả năm 2022, Đảng ủy Viện sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Tập thể CBCNVC Viện quyết tâm tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch quý IV và cả năm 2022. Doanh thu Quý IV phấn đấu đạt trên 90 tỷ đồng; Thực hiện hoàn thành các đề tài đúng tiến độ để được nghiệm thu cấp cơ sở; Thực hiện các hợp đồng DVKT đã ký đảm bảo chất lượng, tiến độ và nghiệm thu thanh quyết toán nhanh gọn đảm bảo doanh thu kế hoạch. Nhanh chóng xúc tiến xây dựng nội dung và ký kết hợp đồng để thực hiện trong năm 2023 và các năm tiếp theo thuộc các lĩnh vực thế mạnh của Viện; Tăng cường mở rộng quan hệ với các đơn vị trong và ngoài ngành, tìm kiếm việc làm mới; Tổ chức thành công Chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập Viện (24/10/1972 – 24/10/2022) …

Tại Hội nghị, sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, chia sẻ của các đại biểu tham dự Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Viện  trưởng Đào Hồng Quảng kết luận và chỉ đạo: Các phòng ban, đơn vị cần chủ động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ và kết hợp nhịp nhàng với nhau để triển khai công việc đạt hiệu quả cao hơn; Trong quá trình triển khai thực hiện công việc cần chủ động báo cáo cụ thể tình hình, những khó khăn vướng mắc để lãnh đạo có hướng giải quyết kịp thời; …

Đ. L