Hội nghị tổng kết thực hiện dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo

Ngày 27/3/2013, tại Công ty CP than Núi Béo đã diễn ra "Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện dự án ĐTXDCT khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Ông Vũ Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty CP than Núi Béo chủ trì cuộc họp.

 

Ngày 27/3/2013, tại Công ty CP than Núi Béo đã diễn ra “Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện dự án ĐTXDCT khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Ông Vũ Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty CP than Núi Béo chủ trì cuộc họp.

Tham dự hội nghị có đại diện chủ đầu tư, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty CP than Núi Béo Vũ Anh Tuấn, các thành viên Ban Quản lý dự án, cùng các bộ phận có liên quan; đại diện nhà thầu tư vấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ Trần Tú Ba; nhà thầu xây lắp, Giám đốc Công ty Xây dựng Hầm lò 1 Nguyễn Đức Khiêm; Tư vấn giám sát, Phó Giám đốc Công ty tư vấn quản lý dự án, ông Mai Anh.

Tại Hội nghị, đại diện chủ đầu tư đã trình bày Báo cáo, trong đó tổng hợp kết quả thực hiện dự án năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 trong việc thực hiện dự án.

Tiếp đó là báo cáo của đại diện nhà thầu xây lắp, nhà thầu tư vấn thiết kế và Tư vấn giám sát.

Các báo cáo, ý kiến phát biểu trong Hội nghị đã nêu cụ thể những việc đã làm được, những việc chưa làm được trong năm qua của các bên tham gia thực hiện dự án. Với mục tiêu đào được 625m lò giếng đứng, Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 như sau:

1. Đối với công tác tư vấn, thiết kế:

Hoàn thiện TKKT-TDT, xong trước 10/4/2013 (sau khi có ý kiến thẩm định sơ bộ của chủ đầu tư) để trình duyệt; Bổ sung Dự toán phần xây dựng, lắp đặt và tháo dỡ móng tháp giếng, thiết bị thi công, hoàn thành trước 05/4/2013; Hoàn thiện dự toán gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị trục tải và tháp giếng, hoàn thành trước 15/6/2013 để lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu quốc tế; Hoàn thiện TKBVTC-DT các hạng mục nhà che thiết bị tời trục, trạm quạt gió, nhà sửa chữa thiết bị khoan, … hoàn thành trước 05/4/2013 và nói chung hoàn thành lập TKBVTC-DT các hạng mục công trình đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công. Trong quá trình thực hiện, phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công để kịp thời điều chỉnh thiết kế (nếu cần); Hoàn thiện bộ định mức, đơn giá xây dựng công trình đào chống lò giếng đứng của dự án, hoàn thành trước 5/4/2013.

2. Công tác thi công:

Phối hợp với Nhà thầu phụ, Công ty CP “Máy mỏ” NPK (Ucraina) triển khai hoàn thiện công suất, biểu đồ phụ tải của các thiết bị phục vụ thi công để thống nhất phương án cung cấp điện (hoàn thành trước 29/3/2013) và thực hiện lắp đặt thiết bị và tháp giếng, lắp đặt cốt giếng, đáp ứng yêu cầu tiến độ bắt đầu thi công xây dựng thân giếng vào ngày 2/5/2013; Tổ chức thi công hoàn thành 625m giếng đứng đảm bảo chất lượng.

3. Công tác tư vấn giám sát:

Thực hiện tốt hơn nữa vai trò tư vấn giám sát./.

Các mục khác