Hội nghị triển khai quy trình công tác cán bộ

Ngày 12/9/2022, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị cán bộ để triển khai quy trình bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020-2025 và quy trình bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng. Đồng chí Đào Hồng Quảng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Vân  Anh – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện quán triệt mục đích, yêu cầu và hướng dẫn thực hiện công tác giới thiệu nhân sự và bỏ phiếu tại Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành các bước của quy trình bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Dung Hạnh (Ủy viên BCH Đảng bộ, TP Kế toán Viện KHCN Mỏ) và quy trình bổ sung chức danh ủy viên BCH Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Lê Trung Tuyến (Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm An toàn Mỏ – Viện KHCN Mỏ)

Kết quả thực hiện tại Hội nghị sẽ được Viện KHCN Mỏ tổng hợp và trình Tập đoàn TKV phê duyệt.

Đ.L

 

Các mục khác