Hội thảo Hướng dẫn áp dụng quy trình kỹ thuật công nghệ trong khai thác hầm lò

Chiều ngày 08/02/2023, tại Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh đã diễn ra “Hội thảo hướng dẫn áp dụng quy trình kỹ thuật công nghệ trong khai thác than hầm lò” do Ban KCM (Ban Kỹ thuật Công nghệ) của Tập đoàn TKV chủ trì thực hiện.

Quang cảnh tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện các Ban KCM (Ban Kỹ thuật Công nghệ), CV (Ban Cơ điện Vận tải), AT (Ban An toàn) của Tập đoàn TKV; Đại diện lãnh đạo của các công ty sản xuất than hầm lò, xây lắp mỏ trực thuộc Tập đoàn TKV.

Hướng dẫn áp dụng quy trình kỹ thuật công nghệ trong khai thác hầm lò” là nhóm nhiệm vụ do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giao cho Viện Khoa học Công nghệ Mỏ triển khai thực hiện từ tháng 8 năm 2022 với nội dung xây dựng 03 tài liệu hướng dẫn bao gồm: Hộ chiếu mẫu và quy trình tháo, lắp giàn chống mềm chống giữ ngã ba lò dọc vỉa với lò chợ chống giữ bằng giá khung/giá xích; Hướng dẫn áp dụng cược chắn sử dụng khí nén/thủy lực trong lò chợ; Hướng dẫn áp dụng cược chắn sử dụng khí nén/thủy lực và vách ngăn phân luồng trong các lò nghiêng vận tải, nhằm chuẩn hoá điều kiện, phạm vi áp dụng loại hình công nghệ chống giữ ngã ba lò chợ bằng giàn chống mềm, các cược chắn sử dụng khí nén/thuỷ lực trong các lò chợ dốc/lò nghiêng vận tải và ban hành hướng dẫn chung để các đơn vị sản xuất than hầm lò có cơ sở triển khai áp dụng.

Đại diện Viện Khoa học Công nghệ Mỏ trình bày quy trình kỹ thuật công nghệ trong khai thác than hầm lò tại Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã trình bày lần lượt các nội dung chính của các tài liệu hướng dẫn; Tổng hợp chi tiết các ý kiến thẩm định và giải trình liên quan đến các nội dung trong các tài liệu hướng dẫn.

Đây là các tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật công nghệ quan trọng để áp dụng rộng rãi và lâu dài trong toàn TKV, do đó cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi ban hành áp dụng. Hội thảo là dịp để các đại biểu tham luận, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng công nghệ trong thực tế sản xuất và đóng góp các ý kiến để nội dung các tài liệu hướng dẫn được đầy đủ, chặt chẽ, hoàn thiện hơn. Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo là cơ sở để Viện Khoa học Công nghệ Mỏ chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện sản phẩm, sớm đưa vào áp dụng để nâng cao mức độ an toàn và hiệu quả trong sản xuất tại các đơn vị sản xuất than hầm lò thuộc TKV./.

 Dương Đức Hải

Các mục khác