Họp tuyển chọn đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước năm 2013

Ngày 11/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước năm 2013 thuộc Dự án KHCN: "Nghiên cứu chế tạo thiết bị, công nghệ thi công đào giếng và trục tải giếng đứng phục vụ ứng dụng cho mỏ than hầm lò Núi Béo" theo đề xuất đặt hàng của Bộ Công Thương tại Công văn số số 10567/BCT-KHCN, ngày 02/11/2012.

 Ngày 11/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước năm 2013 thuộc Dự án KHCN: “Nghiên cứu chế tạo thiết bị, công nghệ thi công đào giếng và trục tải giếng đứng phục vụ ứng dụng cho mỏ than hầm lò Núi Béo” theo đề xuất đặt hàng của Bộ Công Thương tại Công văn số số 10567/BCT-KHCN, ngày 02/11/2012.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 3326/QĐ-BKHCN, ngày 03/11/2012, gồm 11 thành viên:

1.       TS. Đỗ Hữu Hào, Tổng Hội Cơ khí Việt Nam – Chủ tịch;

2.       PGS. TS. Phí Văn Lịch, Hội Cơ học Việt Nam – Phó Chủ tịch;

3.       TS. Đinh Văn Chiến, Trường Đại học Mỏ-Địa chất – Ủy viên;

4.       PGS. TS. Phùng Mạnh Đắc, Hội Khoa học Công nghệ Mỏ – Ủy viên;

5.       TS. Tạ Ngọc Hải, Hội Khoa học Công nghệ Mỏ – Ủy viên;

6.       GS. TS. Võ Trọng Hùng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo – Ủy viên;

7.       KS. Dương Phi Hùng, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Bộ Công Thương – Ủy viên;

8.       PGS. TS. Vũ Nam Ngạn, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo – Ủy viên;

9.       TS. Đào Đắc Tạo, Hội Khoa học Công nghệ Mỏ – Ủy viên;

10.   TS. Kiều Kim Trúc, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Bộ Công Thương – Ủy viên;

11.   TS. Nguyễn Thế Truyện, Viện Điện tử-Tin học-Tự động hóa, Bộ Công Thương – Ủy viên.

Dự án “Nghiên cứu chế tạo thiết bị, công nghệ thi công đào giếng và trục tải giếng đứng phục vụ ứng dụng cho mỏ than hầm lò Núi Béo” do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đề xuất, với định hướng mục tiêu:

–          Nắm vững được công nghệ đào giếng đứng, đề xuất được các giải pháp xử lý kỹ thuật trong quá trình đào chống giếng đứng tại mỏ than hầm lò Núi Béo.

–          Làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo một số trang thiết bị phục vụ quá trình đào giếng đứng. Triển khai thử nghiệm tại mỏ than Núi Béo, làm cơ sở cho việc triển khai nhân rộng cho các mỏ tương tự khác.

–          Nâng cao năng lực công nghệ khai thác cho đội ngũ cán bộ KHCN ngành than.

Nội dung KHCN chủ yếu của Dự án đề xuất bao gồm 8 đề tài:

Đề tài 1: Nghiên cứu tính toán thiết kế kết cấu chống giếng đứng hợp lý tại Công ty than Núi Béo.

Đề tài 2: Nghiên cứu công nghệ thi công, các giải pháp kỹ thuật công nghệ thi công giếng đứng phù hợp tại Công ty than Núi Béo.

Đề tài 3: Nghiên cứu các biện pháp thi công giếng đứng đặc biệt áp dụng trong các điều kiện địa chất mỏ phức tạp vùng Quảng Ninh.

Đề tài 4: Nghiên cứu thiết kế chế tạo tháp đỡ cho hệ thống trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo.

Đề tài 5: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thùng cũi loại 4 sàn cho hệ thống tời trục giếng đứng mỏ hầm lò Núi Béo.

Đề tài 6: Nghiên cứu thiết kế chế tạo kết cấu khung giếng phục vụ hệ thống trục tải giếng đứng chính, phụ mỏ than hầm lò Núi Béo.

Đề tài 7: Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống cấp dỡ tải tự động cho hệ thống trục tải giếng đứng vận chuyển than mỏ than hầm lò Núi Béo.

Đề tài 8: Nghiên cứu thiết kế chế tạo cụm puly dẫn hướng đường kính 2m cho hệ thống tời trục khẩn cấp trong giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo.

Trong cuộc họp, sau phần trình bày của nhóm đề xuất Dự án, Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã thảo luận, nhất trí về mục tiêu và 7/8 nội dung của dự án, đồng thời thống nhất tư vấn đưa Dự án vào danh mục tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước năm 2013. Viện Khoa học Công nghệ Mỏ chỉnh sửa theo đóng góp và xúc tiến hoàn thiện hồ sơ, làm cơ sở để trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định./.

 

Các mục khác