Nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Quốc gia “Nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ nhằm chống giữ duy trì ổn định đường lò trong quá trình khai thác ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh”

Ngày 29/11/2022, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài  KHCN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ nhằm chống giữ duy trì ổn định đường lò trong quá trình khai thác ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh”.

TS. Đinh Văn Cường trình bày báo cáo tại Hội đồng

Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài được thành lập theo Quyết định số: 533/QĐ-VKHCNM, ngày 07/11/2022, gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng -Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch; TS. Nhữ Việt Tuấn (Phó Viện trưởng – Viện KHCN Mỏ) làm Phó Chủ tịch; PGS. TS. Đào Viết Đoàn (Trường Đại học – Mỏ Địa chất Hà Nội) – Phản biện 1; PGS. TS. Trần Tuấn Minh (Trường Đại học – Mỏ Địa chất Hà Nội) – Phản biện 2; TS. Vũ Văn Hội (TP. NC Công nghệ Khai thác Hầm lò – Viện KHCN Mỏ), TS. Đỗ Văn Hoàng (PTP. Tư vấn Đầu tư – Viện KHCN Mỏ); ThS. Phạm Chân Chính (TP. Quản lý Khoa học & HTQT – Viện KHCN Mỏ) làm ủy viên.

– Cơ quan quản lý: Bộ Công Thương

– Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin

– Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Văn Cường

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, Đề tài được nhóm thực hiện tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: Tổng quan các giải pháp kỹ thuật công nghệ xử lý tình trạng mất ổn định đường lò tại các mỏ than hầm lò trên thế giới và trong nước; Nghiên cứu hiện trạng và xác định nguyên nhân gây mất ổn định đường lò tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh; Nghiên cứu đề xuất áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ xử lý tình trạng mất ổn định đường lò ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh; Thiết kế áp dụng giải pháp kỹ thuật công nghệ nâng  cao mức độ ổn định đường lò tại lò xuyên vỉa vận tải mức +0 khu giếng Vàng Danh – Công ty than Vàng Danh.

Thực tế cho thấy các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh ngày càng khai thác xuống sâu, áp lực gia tăng theo chiều sâu bố trí đường lò, điều kiện địa chất mỏ phức tạp, kéo theo hàng loạt các vấn đề về địa, kỹ thuật gây mất ổn định đường lò. Các đường lò đá được thi công trong địa tầng có nhiều tập lớp đá có độ kiên cố, chiều dày và thế nằm khác nhau, các đường lò than thi công theo vỉa cũng có góc dốc, chiều dày khác nhau, đất đá vách trụ vỉa bao quanh đường lò thi công có các chỉ tiêu cơ lý và cấu tạo địa chất không đồng nhất, dẫn đến áp lực mỏ tác động lên khung chống lò phần lớn là áp lực lệch tâm nên nhiều đường lò thi công sau một thời gian ngắn đã bị nén lún, biến dạng, mất ổn định… Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, năm 2021, Bộ Công Thương đã giao cho Viện thực hiện đề tài này.

Đến nay, nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành các mục tiêu và đáp ứng được các yêu cầu đặt ra theo nội dung Hợp đồng. Đề tài đã nghiên cứu, đề xuất và xây dựng 15 giải pháp kỹ thuật, công nghệ đồng thời đưa vào áp dụng giải pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp tại lò xuyên vỉa vận tải mức +0 khu giếng Vàng Danh – Công ty than Vàng Danh. Kết quả áp dụng thử nghiệm cơ bản đã đạt mục tiêu đề ra, đảm bảo yêu cầu kỳ thuật, an toàn và hiệu quả kinh tế.

TS. Đào Hồng Quảng, Chủ tịch phát biểu tại Hội đồng

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Đề tài, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó nhận định nhóm thực hiện đã bám sát các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký, sản phẩm đầy đủ và đảm bảo chất lượng. Đề tài được có bố cục rõ ràng, logic, …Kết quả nghiên cứu của đề tài có tính ứng dụng cao. Hội đồng thống nhất nghiệm thu kết quả nghiên cứu cấp cơ sở. Tuy nhiên, nhóm thực hiện cần bổ sung một số thông tin, dữ liệu … chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình Bộ Công Thương phê duyệt./.

Đ.L

Các mục khác