Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Ngày 7/1/2013, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu đánh giá công nghệ tuyển quặng Bauxit Tân Rai – Lâm Đồng"

 

Ngày 8/1/2013, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đánh giá công nghệ tuyển quặng Bauxit Tân Rai – Lâm Đồng

Cơ quan quản lý: Bộ Công Thương

Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin;

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Minh

Hội đồng KHCN cấp cơ sở được thành lập theo Quyết định của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin, số 443/ QĐ-QLKH, ngày 21 tháng 12 năm 2012, gồm 7 thành viên.

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Chủ tịch

TS. Trương Đức Dư, Phó Viện trưởng – Phó chủ tịch

TS. Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng phòng – Phản biện 1

TS. Nguyễn Quốc Thịnh , Trưởng phòng – Phản biện 2

TS. Trần Tú Ba, Phó Viện trưởng – Ủy viên

TS. Đào Hồng Quảng, Trưởng phòng – .Ủy Viên

TS. Phan Xuân Bình, Trưởng phòng – Ủy viên thư ký.

Nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai là nhà máy tuyển quặng đầu tiên có công suất lớn hơn 4 triệu tấn/năm do Việt Nam tự thiết kế cung cấp thiết bị lắp đặt đào tạo vận hành chuyển giao công nghệ. Đến nay nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai đã sản xuất và cung cấp cho nhà máy alumin được hơn 200.000 tấn quặng tinh. Sản phẩm quặng đạt yêu cầu về chất lượng với hàm lượng oxit nhôm >48% (Al2O3); đioxit silic <2% (SiO2); oxit sắt  <19% (Fe2O3). Tuy nhiên, hệ thống pha cấp keo tụ bị quá tải, gây khó khăn cho sản xuất và ô nhiễm môi trường. Sau khi khảo sát đánh giá chất lượng quặng bauxit nguyên khai và công nghệ nhà máy tuyển, nhóm thực hiện đề tài đề xuất các giải pháp kỹ thuật trong khai thác; giải pháp kỹ thuật trong công nghệ nhà máy tuyển, đồng thời, đưa ra một số kiến nghị với Bộ Công Thương và Tập đoàn như nghiên cứu lựa chọn chất trợ lắng phù hợp với điều kiện thổ những vùng mỏ quặng bauxit Tân Rai; Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất nhà máy tuyển; Nghiên cứu xây dựng bản đồ chất lượng quặng vùng mỏ bauxit Tân Rai; Nghiên cứu hoàn thiện thiết bị nghiền búa phù hợp cho nghiền quặng bauxit góp phần nâng cao hiệu quả công nghệ khai thác, công nghệ tuyển rửa, tận thu tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được các thành viên của Hội đồng thông qua cấp cơ sở và đóng góp ý kiến để chỉnh sửa hoàn chỉnh đưa báo cáo tại Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Công Thương .

Các mục khác