Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy rửa cánh vuông thay thế nhập khẩu áp dụng cho các nhà máy tuyển bauxit tại Việt Nam”.

Ngày 29/12/2022, Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Công Thương đã tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc “Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025 thực hiện đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành cồng nghiệp khai khoáng đến năm 2025 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy rửa cánh vuông thay thế nhập khẩu áp dụng cho các nhà máy tuyển bauxit tại Việt Nam”do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ chủ trì thực hiện.

Hội đồng khoa học và Tổ chuyên gia Tư vấn nghiệm thu kết quả thực hiện của đề tài được thành lập theo Quyết định số: 2773 QĐ-BCT, ngày 14/12/2022, gồm 9 thành viên: Ông Nguyễn Huy Hoàn (Hội Tuyển khoáng Việt Nam) – Chủ tịch Hội đồng; Tổ trưởng – Tổ chuyên gia Tư vấn; Ông Phùng Mạnh Đắc (Hội Khoa học công nghệ Mỏ Việt Nam) – Phó Chủ tịch Hội đồng; Ông Mai Ngọc Thạch (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) – Ủy viên, phản biện; Tổ viên – Tổ chuyên gia tư vấn; Ông Nguyễn Hoàng Sơn (Trường Đại học – Mỏ Địa chất) Ủy viên, phản biện, Tổ viên – Tổ chuyên gia tư vấn; các ông Đinh Văn Chiến, Nguyễn Văn Kháng (Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam), Bùi Xuân Bình (Chuyên gia độc lập), Nguyễn Văn Xô (Trường Đại học – Mỏ Địa chất), Đàm Hải Nam (Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Công Thương) làm ủy viên.

– Cơ quan quản lý: Bộ Công Thương

– Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin.

– Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Ngô Huấn

ThS. Trần Ngô Huấn trình bày báo cáo tại Hội đồng

Ảnh: Phạm Hải Anh

Máy rửa cánh vuông chủ yếu được sử dụng để tuyển rửa các loại khoáng sản kim loại màu, vật liệu xây dựng như: quặng sắt, quặng bauxit, mangan, titan, quặng thiếc và các loại vật liệu xây dựng… Máy có nhiệm vụ đánh tơi, rửa sạch quặng và tách các tạp chất ra khỏi quặng. Các sản phẩm sau khi qua máy sẽ tiếp tục được chuyển tới các thiết bị công nghệ tiếp theo trong dây chuyền tuyển, chế biến quặng.

Ở khu vực Tây Nguyên nước ta, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang quản lý và vận hành hai Nhà máy sản xuất alumin Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông). Cả hai nhà máy đang sử dụng sơ đồ công nghệ tuyển rửa bao gồm sàng quay đánh tơi kết hợp với máy rửa cánh vuông, mỗi nhà máy đang vận hành 04 thiết bị máy rửa cánh vuông đều là thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc.

Nhằm làm chủ công nghệ chế tạo thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất thiết bị cơ khí trong nước thay thế hàng nhập khẩu việc nghiên cứu, thiết kế chế tạo nội địa hóa thiết bị máy rửa cánh vuông sử dụng trong các nhà máy tuyển quặng là thực sự cần thiết. Bộ Công Thương đã giao cho Viện Khoa học Công nghệ Mỏ thực hiện đề tài này.

Đề tài được nhóm thực hiện tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: Nghiên cứu tổng quan về dây chuyền công nghệ tuyển quặng bauxit và thiết bị máy rửa quặng; Nghiên cứu tính toán, thiết kế máy rửa cánh vuông và yêu cầu kỹ thuật; Nghiên cứu thiết kế, chế tạo nội địa hóa máy rửa cánh vuông; Áp dụng  thử nghiệm máy rửa cánh vuông tại nhà máy tuyển bauxit.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài, các thành viên của Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó nhận định đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký, sản phẩm đầy đủ và đảm bảo chất lượng. Sản phẩm dạng 1 của đề tài – máy rửa cánh vuông MRCV 2284 đã được áp dụng thử nghiệm tại Nhà máy tuyển Tân Rai (Lâm Đồng). Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài./.

Đ.L

Các mục khác