Sáng mãi ngọn lửa truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”


Ngày 11/11, tại TP Hạ Long, Tập Ä‘oàn Công nghiệp – Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) và tỉnh Quảng Ninh tổ chức gặp mặt Ká»· niệm 85 năm Ngày Truyá»n thống công nhân Vùng má» – Truyá»n thống ngành Than 12/11 (1936- 2021), tuyên dÆ°Æ¡ng các Ä‘iển hình tiên tiến.

Các đại biểu dá»± gặp Ká»· niệm 85 năm Ngày Truyá»n thống công nhân Vùng má» – Truyá»n thống ngành Than 12/11

Tá»›i dá»± có các đồng chí: Nguyá»…n Xuân Ký, Ủy viên Trung Æ°Æ¡ng Äảng, Bí thÆ° Tỉnh ủy, Chủ tịch HÄND tỉnh; Nguyá»…n TÆ°á»ng Văn, Phó Bí ThÆ° Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thÆ° Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch ThÆ°á»ng trá»±c HÄND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Lãnh đạo TKV có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn, Bí thÆ° Äảng ủy, Chủ tịch HÄTV Tập Ä‘oàn; Äặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập Ä‘oàn; Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công Ä‘oàn TKV; VÅ© Anh Tuấn, Uá»· viên Ban ThÆ°á»ng vụ Tỉnh ủy, Bí thÆ° Äảng ủy TQN, Phó TGÄ Tập Ä‘oàn; lãnh đạo Äảng ủy, HÄTV, Ban lãnh đạo Ä‘iá»u hành, Công Ä‘oàn TKV; Äảng ủy TQN, Äoàn TQN, Äoàn TN Tập Ä‘oàn; lãnh đạo Tổng công ty Äông Bắc; lãnh đạo Tổng công ty Than Việt Nam, Tập Ä‘oàn TKV qua các thá»i kỳ; lãnh đạo các Tổng công ty, Công ty, Ä‘Æ¡n vị thành viên; các tập thể, cá nhân xuất sắc…

Äồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thÆ° Äảng ủy, Chủ tịch HÄTV Tập Ä‘oàn: Quá trình xây dá»±ng và phát triển 85 năm qua của ngành Than – Khoáng sản Việt Nam là minh chứng sinh Ä‘á»™ng cho thấy: má»i thắng lợi Ä‘á»u bắt nguồn từ truyá»n thống “Ká»· luật và đồng tâmâ€

Diá»…n văn ká»· niệm 85 năm Ngày Truyá»n thống công nhân Vùng má» – Truyá»n thống ngành Than 12/11 (1936- 2021) do đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thÆ° Äảng ủy, Chủ tịch HÄTV Tập Ä‘oàn trình bày nêu rõ, Vùng má» Quảng Ninh – cái nôi phong trào cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, vá»›i khẩu hiệu “Ká»· luật và Äồng tâm” đã giành thắng lợi trong Cuá»™c tổng bãi công của hÆ¡n 3 vạn thợ má» vào đêm ngày 12/11/1936. Thắng lợi của Cuá»™c tổng bãi công đã để lại bài há»c sâu sắc vá» tập hợp lá»±c lượng, tính ká»· luật trong đấu tranh, vá» sá»± đùm bá»c, tÆ°Æ¡ng thân, tÆ°Æ¡ng ái của những ngÆ°á»i thợ má» và nhân dân Vùng má». CÅ©ng từ đây, khẩu hiệu của Cuá»™c tổng bãi công “Ká»· luật và Äồng tâm – Chúng ta nhất định thắng†đã trở thành cÆ°Æ¡ng lÄ©nh hành Ä‘á»™ng, là mệnh lệnh cho Ä‘á»™i ngÅ© công nhân Vùng má» trong suốt chặng Ä‘Æ°á»ng Ä‘i theo Äảng, góp sức xây dá»±ng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Vá»›i ý nghÄ©a đó, ngày 12/11 đã trở thành Ngày Truyá»n thống công nhân Vùng má» – Truyá»n thống ngành Than.

Các tập thể, cá nhân vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

Trải qua 85 năm, lá»›p lá»›p thợ mỠđã luôn gìn giữ, hun đúc, phát huy hiệu quả truyá»n thống tốt đẹp đó. Các thế hệ ngành Than luôn giữ vững ý chí kiên cÆ°á»ng, tinh thần Ä‘oàn kết và triệt để cách mạng của công nhân Vùng mỠđã trở thành truyá»n thống vẻ vang, là ná»n tảng vững chắc và là Ä‘á»™ng lá»±c then chốt để vượt qua má»i khó khăn, gian khổ, Ä‘i qua những thăng trầm của lịch sá»­ và không ngừng phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyá»…n TÆ°á»ng Văn trao bằng công nhận Di tích cấp tỉnh “Trụ sở Công ty Pháp má» than Bắc Kỳ†cho TKV

Ngược dòng lịch sá»­ vá» giai Ä‘oạn những năm 1936, sau sá»± kiện 12/11, phong trào công nhân Vùng má» không ngừng lá»›n mạnh. Äá»™i ngÅ© công nhân Vùng má» ngày càng trưởng thành. Cùng vá»›i nhân dân cả nÆ°á»›c, giai cấp công nhân Vùng má» vá»›i tinh thần ”Ká»· luật và Äồng tâm” đã luôn hăng hái thi Ä‘ua trong chiến đấu, trong lao Ä‘á»™ng sản xuất vá»›i tinh thần “Sản xuất than cÅ©ng nhÆ° quân Ä‘á»™i đánh giặcâ€, tạo nên những kỳ tích, góp phần xây dá»±ng và bảo vệ Tổ quốc theo con Ä‘Æ°á»ng mà Äảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lá»±a chá»n.

Các tập thể xuất sắc đón nhận CỠthi đua của Chính phủ

Khi đất nÆ°á»›c hoàn toàn thống nhất, bÆ°á»›c vào thá»i kỳ CNH-HÄH đất nÆ°á»›c, ngành Than đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ khai thác hiện đại vào sản xuất. NhỠđó, công tác an toàn, môi trÆ°á»ng Vùng mỠđược đảm bảo, sản lượng than khai thác tăng nhanh, sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã há»™i của đất nÆ°á»›c. Vá»›i trình Ä‘á»™ kỹ thuật, công nghệ đạt mức tiên tiến hiện nay, sản lượng than sản xuất hàng năm cả TKV đạt trên 40 triệu tấn, tăng gấp 7 lần so vá»›i năm đầu thành lập. Trên ná»n công nghiệp than, TKV đã phát triển các lÄ©nh vá»±c khác nhÆ°; khoáng sản, Ä‘iện, vật liệu nổ công nghiệp, cÆ¡ khí… Cùng vá»›i sá»± tăng trưởng trong sản xuất, Ä‘á»i sống ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Các cá nhân xuất sắc được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Vá»›i những thành tích đặc biệt xuất sắc đã đạt được, ngành Than vinh dá»± được Äảng và Nhà nÆ°á»›c tặng thưởng Huân chÆ°Æ¡ng Sao Vàng năm năm 1996; danh hiệu Anh hùng Lao Ä‘á»™ng năm 2005 và nhiá»u danh hiệu thi Ä‘ua cao quý…

Äạt được những thành tá»±u to lá»›n trên, ngoài sá»± phấn đấu, ná»— lá»±c của Ä‘á»™i ngÅ© cán bá»™, công nhân ngành Than qua các thá»i kỳ, còn có sá»± quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sá»± giúp đỡ kịp thá»i, hiệu quả của chính quyá»n tỉnh Quảng Ninh. TKV và tỉnh Quảng Ninh đã chung sức thá»±c hiện tốt các nhiệm vụ công tác chung, giải quyết được nhiá»u vấn Ä‘á» trong quản lý tài nguyên than; bảo vệ môi trÆ°á»ng; giải quyết việc làm và chăm lo Ä‘á»i sống vật chất, tinh thần cho công nhân má»; đảm bảo công tác an sinh xã há»™i và đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh.

Các tập thể xuất sắc được tặng CỠthi đua của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Äồng chí cÅ©ng bày tá» tri ân đến các thế hệ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, ngành Than đã không ngừng cống hiến sức lá»±c, trí tuệ cho sá»± nghiệp xây dá»±ng và phát triển Vùng má» nói chung và sá»± phát triển ngành Than nói riêng.

Trao tặng bằng khen của Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp cho các cá nhân

Quá trình xây dá»±ng và phát triển 85 năm qua của ngành Than – Khoáng sản Việt Nam là minh chứng sinh Ä‘á»™ng cho thấy: má»i thắng lợi Ä‘á»u bắt nguồn từ truyá»n thống “Ká»· luật và đồng tâmâ€. Thá»±c tế cÅ©ng đồng thá»i chứng minh: “Ká»· luật và Äồng tâm†là biểu tượng sức mạnh Ä‘oàn kết, tinh thần “thép†giúp TKV vượt qua những khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của trận mÆ°a lụt lịch sá»­ năm 2015. CÅ©ng vá»›i tinh thần “Ká»· luật và Äồng tâmâ€, TKV đã chủ Ä‘á»™ng và linh hoạt thích ứng, ná»— lá»±c, sáng tạo hoàn thành tốt “mục tiêu kép†theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

TKV tặng CỠcho các đơn vị đạt thành tích trong phong trào thi đua năng suất kỷ lục dẫn đầu năm 2020

Giai Ä‘oạn tá»›i, chiến lược phát triển kinh doanh gắn vá»›i đổi má»›i mô hình tăng trưởng của TKV xác định là: “Thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bá»n vững trên cÆ¡ sở phát triển cả theo chiá»u rá»™ng và chiá»u sâu, áp dụng công nghệ má»›i tiên tiến, hiện đại; đẩy mạnh chế biến sâu tạo ra các chuá»—i sản phẩm và chuá»—i giá trị gia tăng trên ná»n sản xuất than, khoáng sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quảâ€. DÆ°á»›i sá»± lãnh đạo của các cấp ủy Äảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy truyá»n thống “Ká»· luật và Äồng tâmâ€, CNCB toàn Tập Ä‘oàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sẽ nâng cao tinh thần chủ Ä‘á»™ng, sáng tạo, lao Ä‘á»™ng quên mình, quyết tâm thá»±c hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bá»n vững, xứng đáng vá»›i tấm Huân chÆ°Æ¡ng Sao Vàng và danh hiệu Anh hùng Lao Ä‘á»™ng thá»i kỳ đổi má»›i mà Äảng, Nhà nÆ°á»›c đã phong tặng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyá»…n Xuân Ký, Ủy viên Trung Æ°Æ¡ng Äảng, Bí thÆ° Tỉnh ủy, Chủ tịch HÄND tỉnh đã gá»­i lá»i cảm Æ¡n, chúc mừng đến các thế hệ cán bá»™, CNLÄ ngành Than. Äồng chí nhấn mạnh, trải qua các giai Ä‘oạn lịch sá»­, quá trình xây dá»±ng, phát triển, vá»›i truyá»n thống “Ká»· luật và Äồng tâmâ€, tỉnh Quảng Ninh và ngành Than đã viết nên những trang sá»­ vẻ vang, hào hùng trong cuá»™c đấu tranh giành Ä‘á»™c lập dân tá»™c, xây dá»±ng quê hÆ°Æ¡ng, đất nÆ°á»›c; không ngừng ná»— lá»±c, Ä‘oàn kết, sáng tạo, đạt được nhiá»u thành tá»±u quan trá»ng, dấu ấn nổi bật trên các lÄ©nh vá»±c. Äây chính là tiá»n đỠđể Quảng Ninh trở thành má»™t trong những tỉnh năng Ä‘á»™ng, sáng tạo, Ä‘i đầu cả nÆ°á»›c, thành trung tâm đổi má»›i của Vùng đồng bằng Bắc Bá»™, cá»±c tăng trưởng toàn diện của phía Bắc. Trong quá trình xây dá»±ng và phát triển, Quảng Ninh và ngành Than luôn gắn bó mật thiết, máu thịt, “tuy hai mà má»™t, tuy má»™t mà haiâ€. Than gắn vá»›i đất, gắn vá»›i ngÆ°á»i Quảng Ninh, vì có than mà đất Quảng Ninh được gá»i là “Äất má»â€; truyá»n thống “Ká»· luật và Äồng tâm†là sợi chỉ Ä‘á» xuyên suốt trong bản sắc văn hóa ngÆ°á»i thợ má», cÅ©ng là của ngÆ°á»i dân Äất má»â€¦

UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen cho các đơn vị TKV có thành tích trong công tác phòng, chống dịch và SXKD

Vá» nhiệm vụ trá»ng tâm trong thá»i gian tá»›i, đồng chí Bí ThÆ° Tỉnh ủy Ä‘á» nghị ngành Than tiếp tục quan tâm đến các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh. Bên cạnh đó, thá»±c hiện tốt công tác quy hoạch, Ä‘iá»u tra cÆ¡ bản địa chất vá» than, khoáng sản; đầu tÆ° đồng bá»™ thăm dò, khai thác, chế biến sản phẩm tạo giá trị gia tăng lá»›n vá»›i tầm nhìn dài hạn; bảo vệ môi trÆ°á»ng, cảnh quan, di sản văn hóa, thiên nhiên, di tích lịch sá»­, văn hóa; bảo đảm quốc phòng – an ninh, thích ứng vá»›i biến đổi khí hậu… Tiếp tục có sá»± phối hợp chặt chẽ, toàn diện hÆ¡n nữa vá»›i chính quyá»n địa phÆ°Æ¡ng và các cÆ¡ quan quản lý nhằm nâng cao hiệu lá»±c, hiệu quả quản lý nhà nÆ°á»›c vá» tài nguyên; tập trung hoàn nguyên môi trÆ°á»ng, phủ xanh bãi thải má», cải tạo môi trÆ°á»ng các khu vá»±c khai thác, đổ thải theo quy hoạch. Cùng chung tay, Ä‘oàn kết quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, ổn định, phát triển kinh tế – xã há»™i, giữ vững đà tăng trưởng hai con số và đà phát triển của ngành Than, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 và của cả giai Ä‘oạn 2020-2025.

TKV tặng bằng khen cho các cơ quan y tế của tỉnh trong công tác phối hợp phòng, chống dịch

Tại buổi lá»…, TKV đón nhận bằng công nhận Di tích cấp tỉnh “Trụ sở Công ty Pháp má» than Bắc Kỳ†của UBND tỉnh Quảng Ninh. Nhiá»u tập thể, cán bá»™, công nhân TKV đã được Chủ tịch NÆ°á»›c tặng thưởng Huân chÆ°Æ¡ng Lao Ä‘á»™ng hạng Ba; tặng cá», bằng khen của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ, của Uá»· ban Quản lý vốn Nhà nÆ°á»›c tại doanh nghiệp. UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh. TKV khen thưởng mục tiêu thi Ä‘ua, năng suất ká»· lục, chăm lo Ä‘á»i sống ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng cho các Ä‘Æ¡n vị và khen thưởng các cÆ¡ quan y tế của tỉnh trong công tác phối hợp phòng, chống dịch.

Nguồn: www.vinacomin.com.vn

Các mục khác