Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải

Tháng 3/2022, Trung tâm An toàn Mỏ (Viện Khoa học Công nghệ Mỏ) đã thực hiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải phục vụ việc đi lại, vận chuyển tại Cơ quan Trung tâm An toàn Mỏ năm 2023.

Kết quả, Nhà cung cấp được chọn ký hợp đồng là Công ty TNHH Vận tải và thương mại tổng hợp Đức Luận, có địa chỉ tại tổ 23, khu 7 phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Các mục khác