Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh công nghiệp tại cơ quan năm 2023.

Tháng 12/2022, Trung tâm An toàn Mỏ đã thực hiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh công nghiệp tại cơ quan năm 2023. Kết quả, Nhà cung cấp được chọn ký hợp đồng là Công ty TNHH Thương mại Mai An Quảng Ninh, địa chỉ tổ 16, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Các mục khác