Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ suất ăn công nghiệp và suất ăn khách năm 2023

Tháng 12/2022, Trung tâm An toàn Mỏ đã thực hiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ suất ăn công nghiệp và suất ăn khách tại Cơ quan Trung tâm năm 2023. Kết quả, Nhà cung cấp được chọn: Công ty CP thực phẩm và cung cấp suất ăn Thủ Đô, địa chỉ: Số 12, ngõ 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.

Các mục khác