Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải

Tháng 12/2022, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã thực hiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải phục vụ việc đi lại tại Cơ quan Viện KHCN Mỏ – Vinacomin năm 2023.

Kết quả, Nhà cung cấp được chọn ký hợp đồng là Công ty TNHH Vận tải và thương mại Thiên Thanh, có địa chỉ tại số 517 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Các mục khác